KOMENTÁREPolitikaSLOVENSKO

Ako topiaci sa SASkári prešli z menšiny geyov na etnické menšiny

SASka sa etnickej slamky chytá: Chce z etnických menšín prerábať „cudzincov na Slovensku“?

Sulíkova strana Sloboda a solidarita (SaS, „SASka“) prišla do politiky nielen s liberálnym ekonomickým, ale aj ľudsko-právnym programom pre sexuálne menšiny. Dlho v tejto sfére nemala konkurenciu, čo sa ale zmenilo v súčasných voľbách, kde kandiduje Progresívne Slovensko so svojou až agresívnou gender a LGBTI agendou a evidentne vypaľuje rybník SASkárom.

Traduje sa, že podiel sexuálnych menšín v spoločnosti je okolo štyroch percent, čo liberálom zabezpečovalo stabilnú základňu na preskočenie päťpercentného kvóra na vstup do parlamentu.

Keďže tento voličský elektorát sa zrejme presúva od SASky k progresívcom, sulíkovci si v núdzi klesajúcich preferencií rýchlo našli rovnako vykalkulovanú sociodemografickú skupinu „na istotu“. Dokonca s vyšším podielom v spoločnosti – etnické skupiny a národnostné menšiny, ktoré tvoria asi 11 percent obyvateľstva Slovenskej republiky.

Na túto oblasť menšinovej agendy si najali „etnického agenta“ či „buditeľa“ z bývalého bugárovho Mosta-Híd, Ábela Ravasza, ktorý donedávna dokonca brázdil Slovensko lanárením rôznych etnických skupín pre žiadosti na úradné uznanie menšiny.

Vtedy ešte netušili, čo SASkári v skutočnosti pečú v ich Liberálnom domčeku.

Za touto antislovenskou aktivitou nie je len zmena charakteristiky Slovenskej republiky na údajný multietnický štát –

hrajú to nielen na zastúpenie v spoločnosti, ale aj na výrobu počtu menšín ako nedávno uznanú v poradí už 14. vietnamskú národnostnú menšinu, ktorá podľa autorov posudku spĺňa údajne aj „kritérium početnosti“. Mimochodom k vietnamskej menšine sa prihlásilo „až“ 2 793 obyvateľov Slovenska…

Túto liberálnu protinárodnú agendu Ravasz, pôvodom slovenský Maďar, ktorý, bol vo vláde 2016-20 vládny  Splnomocnec pre rómske komunity, premietol aj do volebného programu SaS.

Saskári by chceli presadiť dokonca zákon o postavení národnostných menšín! Je bizarné, že ani nie trojtisícovej etnickej skupinke Vietnamcov by sme zákonom garantovali postavenie, ktoré po vyše troch desaťročiach nemajú napríklad politickí väzni v bývalom totalitnom režime a fungujú len ako mimovládna organizácia, hoci sa najviac pričinili o pád režimu,  nastolenie slobody a tým aj vznik o samostatnej Slovenskej republiky. Ale dokonca takúto garanciu nemajú ani príslušníci slovenského národa, Slováci!

Ďalším smutným recipročným faktom je, že väčšina volebných programov politických strán, okrem vlasteneckého hnutia Republika, si nevšíma ako garantovať ústavné a národné práva Slovákov ako väčšinového obyvateľstva. Pretože v Ústave SR je len zmienka o právach príslušníkov národnostných menšín (Čl.34), čo je nevysvetliteľná anomália a poníženie pre štátotvorný národ.

Pritom táto garancia by mala byť prirodzená agenda národných, vlasteneckých a konzervatívnych strán, na čo upozorňujem už dlhšie.

Slovenčina len ako “cudzí jazyk”

Liberáli zo SASky etnicky nelenili, už keď boli vo vláde a za riadenia rezortu školstva B.Gröhlingom do právnych predpisoch zadefinovali pojmy ako ‘národnostná škola’ a ‘národnostné školské zariadenie’. Navyše to teraz v špeciálnom volbenom programe pre menšiny dali na totálny antislovenský extrém, keď výučbu slovenčiny, mimochodom štátneho a úradného jazyka SR, na tzv. národnostných školách chcú posilniť metodikou výučby len ako „cudzieho jazyka“!

Takže deti, povedzme priamo najmä maďarskej menšiny, ale aj ďalších 13 etník by nemali nijakú motiváciu osvojiť si, aktívne používať a najmä prijať za svoj prirodzený integrujúci všeobecný komunikujúci jazyk slovenčinu, ktorý spája všetkých obyvateľov Slovenska do jedného komunikujúceho, sociálneho a kultúrneho celku, lebo veď ide len o akýsi ďalší „cudzí jazyk“. To nevymyslíš, to je hybrid etnického separatizmu a liberálneho drobenia štátnosti.

Tú má ešte viac rozvrátiť databáza „Atlasu rozmanitosti Slovenska“ (sic! „rozmanitosť“ – progresívno-liberálny fetiš), ktorý liberáli chcú presadiť, aby sa vraj okrem iného „zmapovali reálne počty príslušníkov národnostných menšín“. Táto veta z programu SaS jasne naznačuje, že chcú obísť oficiálne občanmi priznané identity pri sčítaní obyvateľstva, takže môžeme očakávať presvedčovaciu kampaň za štátne peniaze v suverénnej Slovenskej republike asi ako z éry grófa Apponyiho, ktorého metodiku „do školy vstúpiš Slovák a vyjdeš z nej ako Maďar“ chcú evidentne SASkári na čele s Ravaszom aplikovať na Slovensku.

 

 

 

 

 

 

 

Len verím, že roduverní Slováci, ktorým leží na srdci suverénne samostatné, zvrchované a jednotné Slovensko si pred voľbami uvedomia, že iredentistická hrozba rozvratu nečíha len z etnických strán maďarskej menšiny, ale už aj zo „slovenských“ liberálnych subjektov, ktoré kvôli svojej parlamentnej záchrane chcú obetovať slovenské národno-štátne záujmy.

Rafael Rafaj

O autorovi: Rafael Rafaj (Mgr.) je novinár, vyštudoval Katedru žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Autor, publicista, analytik, mediálny a komunikačný poradca, lektor. Ako poslanec pôsobil šesť rokov vo Výbore NR SR pre kultúru a médiá. Vyhodnotili ho ako najaktívnejšieho poslanca vládnej koalície (2006-10). V parlamente, aj Inštitúte národnej politiky Ľ. Štúra, ktorý založil, sa aktívne venoval národným témam, menšinovej problematike, postaveniu štátneho jazyka a pôsobeniu ideológií. Inicioval aj prijatie viacerých uznesení NR SR: O nemennosti Benešových dekrétov, O negatívnych dopadoch inštitucionalizácie Fóra maďarských poslancov Karpatskej kotliny pri maďarskom parlamente, Vyhlásenie NR SR k prijatiu Základného zákona Maďarska (ústavy) či Vyhlásenie NR SR k riešeniu štatútu srbskej provincie Kosovo.

Ilustračné foto: autor

21. september 2023   06:00

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button