KOMENTÁRE

Bratislava ako Hlavné mesto SR patrí všetkým Slovákom, nielen Bratislavčanom

Bratislava je výnimočné mesto, pretože okrem svojich obyvateľov s trvalým pobytom, má najviac ľudí s pobytom prechodným a pendlerov. V Bratislave je denne nie oficiálnych 430 000 obyvateľov, ale odhadom asi 650 – 700 tisíc, vrátane študentov a dochádzajúcich ľudí do zamestnania. Okrem toho sem pravidelne smerujú ľudia, ktorí musia v hlavnom meste niečo úradné vybaviť. Bratislava teda nepatrí len jej obyvateľom, „Bratislavčanom“, ale aj všetkým Slovákom a obyvateľom Slovenskej republiky.

Asi tušíte, že toto mesto je  výnimočné a nie je štandardné ako ostatné mestá Slovenska. Výnimočnosť Bratislavy je ukotvená aj legislatívne – podľa § 6a zákona č. 377/1990 Z.z. plní úlohy vyplývajúce z jej postavenia ako hlavného mesta Slovenskej republiky a politického, kultúrneho, obchodného a spoločenského centra Slovenska“.

Takže Bratislava nie je len obyčajným mestom, kde sa cíti byť primátor alebo župan progresívnym šéfom, ktorí môžu drzo posielať odkazy ostatným návštevníkov, ktorí prídu do hlavného mesta vyjadriť svoj občiansky postoj a názor „domov na Slovensko“, aby ostali „doma“. Súdruh Vallo, asi vám ušlo, že

Všetci Slováci sú vo svojom hlavnom meste doma

Ak s tým máte problém, položte funkciu, lebo urážate celé Slovensko a všetkých Slovákov. Podobne Vatikán je „hlavným mestom“ všetkých katolíkov, nepatrí len pápežovi alebo kardinálom.

To, čo ste predviedli je neodpustiteľné faux pas a nerešpektovanie zákona, ktorý musí každý ústavný a verejný činiteľ rešpektovať. Tobôž, ak primátor Hlavného mesta Slovenska má aj výnimočné postavenie v diplomatickom protokole osobností a funkcií na slovenskom Olympe.

Treba zobrať na vedomie, že Bratislava je súčasne a najmä „hlavným mestom“ celého Slovenska, tzn. je metropolou a hlavným centrom všetkých Slovákov a obyvateľov Slovenskej republiky, pretože tu zo zákona sídlia najvyššie orgány štátu – prezident, vláda s ministerstvami a ostatnými orgánmi ústrednej štátnej správy a aj parlament, kde si ľudia z celého Slovenska volia svojich zástupcov.

Preto aj Ústava SR v Treťom oddiely v Čl.10 ustanovuje za hlavné mesto Slovenska Bratislavu. To znamená, že každý obyvateľ Slovenskej republiky má legitímne právo prísť do Bratislavy a pred úradom vlády, kanceláriou prezidentky či pred parlamentom alebo hocijakým iným ústredným orgánom štátnej správy vyjadriť svoj názor individuálne alebo ako súčasť masy protestujúcich občanov.

Podľa ústavy má každý občan zaručenú slobodu pohybu, ktorej nemožno brániť slovnými atakmi nesúhlasu so sprievodnými prejavmi verejných protestov. Táto „paštikárska“ nadradenosť, obzvlášť od verejných činiteľov, ktorí chcú brániť Slovákom pohybovať sa na celom území svojho domova voľne a slobodne aj vyjadrovať svoje názory niečo neprípustné, niečo, čo prekročilo rámec a nemôže ostať bez následkov.

Rafael Rafaj

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button