KOMENTÁREMenšinyPolitika

Iredenta v akcii: Na jazyku med a v srdci jed. “Slováci si po Trianone založili štát na úkor Maďarov!”

Dva milióny Slovákov získalo po Trianone národnú slobodu na úkor národnej slobody jedného milióna Maďarov, šovinisticky vyhlasuje kontroverzný menšinový maďarský kandidát  na poslanca do EP za menšinovú stranu Aliancia Ors Orosch v relácii Bez hraníc v maďarskom rádiu Košút.

Tento že tento dlh vraj ešte stále nie je splatený, lebo počet osôb hlásiacich sa k maďarskej národnosti v Slovensku klesol z 1 milióna na pol milióna! Maďari si musia vyriešiť vnútorné záležitosti so “slovenstvom”.

Čo sme sa ešte šokujúco dozvedeli? Že Európa je vraj stále dlžná Maďarom, lebo rozhodla o trianonskom mierovom diktáte!

Čo na to povedať? Slepí, hluchí a bezcitní k objektivite, pravde, faktom či spravodlivosti. Na takýto šovinistický „fenomén“ je potrebný premyslený systém. Pán Orosz už dlhodobo vytvára o sebe obraz zákerného záškodníka, sústavného porušovateľa zákonov a sústavne sa skrývajúceho provokatéra hraničiaceho pravdepodobne až s iredentou.

Ak je taký odvážny v maďarských médiách, nech skúsi tieto pomätenosti vyhlásiť v slovenských médiách.

Aliancia bude hájiť maďarské národné záujmy!

József Berényi, s vysokým postavením v samospráve, ako podpredseda Trnavského
samosprávneho kraja a prvý v poradí na kandidátke tej istej kontroverznej strany Aliancia
hlása na pútačoch, aby sa Maďari zjednotili.

Aké zjednotenie má však na mysli? Vari nie je už zjednotená Aliancia? Prednedávnom uzavrela menšinová strana Aliancia práve v zastúpení Berényiho spolu s ďalšími maďarskými stranami v rumunskej Oradei (slov. Veľký Varadín) dohodu o spolupráci všetkých menšinových maďarských strán zo susedných štátov Maďarska, teda aj zo Slovenska.  O túto jednotu ide, nie o jednotu Slovenskej republiky, nie o jednotu jej občanov.

V dohode o. i. žiadajú Maďarov s volebným právom na celom svete, aby v júni hlasovali za maďarské zastúpenie národných maďarských záujmov.

V preklade to znamená, že menšinoví maďarskí voliči v Slovenskej republike majú hlasovať v sobotných voľbách do Európskeho parlamentu za maďarské zastúpenie národných záujmov! Nie národných záujmov Slovenska, ale maďarských národných záujmov!

Oslavujme šovinistu!

V rámci predvolebnej kampane, 104. výročia podpísania Trianonskej zmluvy o mieri v Európe (4. júna 1920) a tzv. jednoty Maďarov v neexistujúcej karpatskej kotline (geografický pojem Panónska panva nie je totožná s tzv. karpatskou kotlinou) sa v Slovensku (napr. Malinovo, okr. Senec) oslavoval aj jeden z najšovinistickejších ministrov Rakúsko-Uhorska, Albert Apponi.

Katalin Szilliová, poradkyňa predsedu maďarskej vlády vyhlasuje, že všetci skláňajú hlavu nad týmto šovinistom, lebo hájil národné záujmy maďarského národa a aj 104 rokov po „trianonskom mierovom diktáte“ musia Maďari stále bojovať za menšinové práva a právo na autonómiu.

Národným záujmom maďarského národa teda bolo vyhladenie slovenského národa a iných nemaďarských národností v Uhorsku!

Šovinista Apponi je autorom školských zákonov, ktoré mali maďarizovať nemaďarských, a teda aj slovenských žiakov v duchu veľkomaďarskej štátnej idey o jednotnom vyvolenom maďarskom národe! Tieto štvavé provokácie dlhodobo riadi z pozadia samotná Budapešť.

A dnes menšinoví maďarskí predstavitelia ženú do ulíc najmä deti a mládež, aby sa rafinovane za ne skryli a verejne podporili revizionistické a iredentistické veľkomaďarské ciele.

Za dobrotu na žobrotu!

Menšinová maďarská politická reprezentácia na jednej strane vehementne hlása mier v Európe a na druhej strane dlhodobo vytvára a stupňuje národnostné napätie v strednej Európe, podobne ako tomu bolo pred II. sv. vojnou.

Samozrejme všetko pokrytecky, falošne a zákerne, podľa príslovia – na jazyku med a v srdci jed. Iné reči pre slovenské médiá, iné pre menšinové a maďarské. A takýmto kandidátom dávajú priestor veľké médiá a žiaľ, aj niektoré vlastenecké bez kritických otázok.

Toto všetko je „odplata“ menšinových maďarských politikov za podporu maďarskej menšiny v rámci zvyšovania menšinových nadpráv na úkor slovenskej väčšiny zo strany predsedu vlády SR a vládnej koalície.

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa chváli, že maďarská menšina má sľúbený zákon o autonómii (zákon o národnostných menšinách) – mimoriadne nebezpečný pre integritu Slovenskej republiky, neodôvodnené pomaďarčenie ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk, určeného pre celé Slovensko.

Ďalej odstránenie titulkovania do štátneho jazyka zo všetkých programov v menšinových jazykoch – to aby sa ľahšie a rýchlejšie, ako doteraz, mohla šíriť maďarská
iredenta.

Neopodstatnené dvojjazyčné dopravné tabule v mene novodobej maďarizácie slovenského územia – pre rýchlejšiu izoláciu južných území SR a väčšie obmedzovanie a asimilovanie Slovákov, efektívnejší európsky finančný zdroj na podporu menšinových nadpráv na úkor slovenskej väčšiny.

V plánoch iredenty je aj výbor pre národnostné menšiny, ktorý  sa má stať novým poradným orgánom vlády na čele s premiérom (!) – pre efektívnejšie presadzovanie menšinových nadpráv v najvyšších štátnych inštitúciách.

Menšinový splnomocnenec pritom získal jedny z najväčších kompetencií spomedzi všetkých splnomocnencov – o. i. pre dozor a kontrolu občanov v používaní menšinových jazykov, najmä maďarského.

Poradný orgán pre slovensko-maďarské vzťahy

Maďarský šovinizmus, iredenta a revizionizmus je podobný prípad ako boj s mimovládkami – neuspeje ten, kto im dá, čo chcú, stále budú pýtať viac, kým nedosiahnu svoj cieľ a neovládnu svojho chlebodarcu – Slovenskú republiku pre svoj prospech.

Čím skôr pochopíme tento systém, tým skôr sa s ním štát môže vysporiadať a za menších obetí.

Preto stále tvrdím, že maďarská otázka v SR sa netýka iba juhu SR a jej obyvateľov, ale aj
Oravy, Kysúc, Spiša a všetkých ostatných krásnych tradičných slovenských oblastí.

Preto je absolútnou nevyhnutnosťou zriadiť inštitucionálny systém na sledovanie, informovanie,
štúdium a analýzu slovensko-maďarských vzťahov a ich dejín na najvyššej štátnej úrovni.

Dôvetok – odkaz pre voličov

Voliči, ktorí budú voliť stranu Aliancia, si musia byť plne vedomí, že budú voliť len maďarské národnoštátne záujmy, a ak sa budú náhodou zhodovať so slovenskými, tak aj slovenské, zvyšovanie národnostného napätia, smerovanie k ďalšiemu možnému „mäkkému“ alebo „tvrdému“ medzinárodnému konfliktu, nenávisť k Slovenskej republike a slovenskému národu.

Strana Aliancia šíriaca kontroverznú a nenávistnú politiku, ktorá mala byť už dávno rozpustená, chce síce mier na Ukrajine, ale chce aj ďalšiu „vojnu“ v strednej Európe.

Maďarské politické strany a menšinové maďarské strany zo štátov susediacich s Maďarskom plánujú spoločné ťaženie s ďalšími európskymi stranami v EÚ v oblasti menšinových kolektívnych práv a autonómie pre národnostné menšiny. Súčasné strany v EP zastrešuje Federálna únia európskych národností a iniciatíva sa volá Minority Safepack.

Margaréta Vyšná

Ilustračné foto: Vztyčovanie maďarskej vlajky v Gombaseku. Zdroj: internet/zsi

09. jún 2024    05:55

 

Zroj
Rádió lejátszó Kossuth/MédiaKlikk

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button