KOMENTÁRE

PLÁN OBNOVY. Brusel čaká na prefarbené projekty

Róbert Hölcz zo SNN analyzuje osnovu plánu obnovy. Európske spoločenstvo postavilo stratégiu obnovy na zelenej ekonomike. Pre poriadok veci si pripomeňme, že prvý variant projektov plánu obnovy a odolnosti, ktorý sme do Bruselu poslali v decembri minulého roka, sa týkal piatich oblastí a lepšieho vzdelávania pre každého, zdravého života pre každého, budovania efektívneho štátu a digitalizácie, zeleného, konkurencieschopného a inovatívneho Slovenska.

K plánu nám už  Európska komisia poslala pripomienky, ktoré sa týkajú zmeny alokácie  peňazí do jednotlivých oblastí viac na prospech zelenej ekonomiky.  Má to byť až tridsaťsedem percent zo všetkých zdrojov z takmer 5,8 miliardy eura, ktoré má dostať  naša krajina.

Povinná rodová agenda

Ako to môže ovplyvniť financovanie našich pôvodných priorít, ktorými sú školstvo a zdravotníctvo, zatiaľ môžeme iba hádať. Iným problémom však môže byť, že Európska komisia nás navyše tlačí investovať aj do rodovej rovnosti, ako aj do rozšírenia príležitostí pre znevýhodnené skupiny osôb. Okrem vyššieho podielu financovania zelenej ekonomiky sa od nás požaduje investovať aj dvadsať percent peňazí do digitalizácie, najmä do oblasti zlepšenia verejnej správy, ako aj fiškálnej udržateľnosti.

Nespokojní poľnohospodári

S obsahom prvého variantu plánu určite neboli  spokojní slovenskí poľnohospodári a potravinári, ktorí nemôžu vôbec rátať s pridelenými peniazmi z fondu obnovy. Dôvodom je, že Európska komisia s podporou agrárneho sektora nepočíta a odvoláva sa na iné možnosti čerpania peňazí pre agrosektor aj z nevyčerpaných zdrojov z minulého rozpočtového obdobia, kde zostalo deväť miliárd eur, ako aj z terajšieho rozpočtového obdobia na roky 2021 ‒ 2027, kde by sme mohli čerpať dvanásť miliárd eur.

Do 30. apríla 2021 všetky členské štáty EÚ  majú predložiť odborným skupinám Európskej komisie nový zoznam projektov, ktorý po schválení by sa financoval z nenávratných garantovaných peňazí  z fondu obnovy, pričom prvé peniaze by nám mali prísť v druhej polovici tohto roka.

Koaličný volebný kľúč k peniazom?

Na obnovu pandémiou poškodenej ekonomiky očakávame  obrovský balík peňazí. Prekvapuje však, že predseda vlády navrhuje rozdeliť ich podľa výsledku strán vo voľbách bez zváženia, či ich príslušné ministerstvá budú vedieť racionálne využiť. Tento názor zatiaľ nevylúčil ani gestor financovania plánu obnovy minister financií Eduard Heger, ktorý tvrdí, že projekty musia byť to „najlepšie pre Slovensko“. Čo však toto jeho vyjadrenie  značí, ťažko rozlúštiť. Ako to napokon v čase vrcholiacej kabinetnej vendety dopadne, nemožno ani predvídať, len pripomíname, že na nedohode koaličných strán pri rozdeľovaní peňazí  z fondu obnovy už  nedávno padla talianska vláda. Nemôžeme vylúčiť, že s podobným scenárom sa budeme stretávať aj v iných štátoch vrátane našej krajiny.

Dlh splatia nové dane

Kto počítal, že časť peňazí sa môže použiť na daňovú reformu, bude pravdepodobne sklamaný. Výpadok daní z príjmu fyzických a právnických osôb sa bude plátať už avizovaným zvýšením daní z majetku a zo spotreby. Túto dieru v štátnom rozpočte nebude možné zakryť z peňazí fondu obnovy. Plán obnovy je tvorený emitovaním spoločných európskych dlhopisov, ktoré by mali kúpiť zahraniční investori za doteraz nepoznaných úrokových podmienok. Dlh, ktorý vznikne, sa bude po roku 2027 splácať spoločne až do roka 2057. Ak Európska komisia nebude chcieť požadovať od členských štátov Únie vyššie priame platby na splatenie spomínaného dlhu, bude musieť zaviesť doteraz  nepoznané dane z finančných transakcií, uhlíkovú a digitálnu daň či daň z plastov. Stále však nepoznáme odpoveď na otázku, čo v prípade, ak sa niektorá členská krajina rozhodne z EÚ porúčať? Kto potom zaplatí za ňu nesplatenú časť dlhu? Podľa všetkého to dnešných politikov netrápi, keďže za ich terajšie rozhodnutia už nebudú v budúcností  zodpovedať…

autor: Róbert Hölcz

Článok vyšiel pôvodne na portáli Slovenské národné noviny (SNN). Karikatúra: Ľubomír Kotrha

Informačný servis k téme Plánu obnovy

Najväčší stimulačný balík v histórii

„Dlhodobý rozpočet EÚ spolu s dočasným nástrojom NextGenerationEU, ktorý je určený na podporu obnovy, bude predstavovať najväčší stimulačný balík, aký sa kedy financoval z rozpočtu EÚ. Prostredníctvom finančných prostriedkov v celkovej výške 1,8 bilióna EUR pomôže prebudovať Európu po pandémii ochorenia COVID-19. Nová Európa bude zelenšia, digitálnejšia a odolnejšia“, tvrdí webové sídlo Európskej komisie.

Viac ako 50 % z tejto sumy pôjde na podporu modernizácie, ktoré sa budú týkať:

Balík sa okrem toho zameriavať na:

Redakčná poznámka. Naozaj nechápeme ako spolu súvisia dva posledné okruhy „biodiverzita a rodová rovnosť“. Aj toto je príklad prenikania bruselských ideológií, teraz dokonca aj ako podmienky na financovanie balíka zdrojov na obnovu hospodárstva postihnutého korona krízou.

Celkové pridelené rozpočtové prostriedky viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027
podľa okruhov*

Zroj
snn

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button