KOMENTÁRE

Zločinecká demokracia 1. časť. Prečo nikoho nemožno donútiť k osobnej génovej manipulácii

Motto: „Očkovanie je génová manipulácia“, profesor MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr. SVC

Inšpirovať sa Rakúskom na povinné očkovanie na Slovensku? Zabudnite! Na to nemôžete nájsť nijakého právnika. To sa jednoducho nedá. A práve preto hľadá vláda ochotných kolaborantov pfarma biznisu, aby akože našli nejaké „ústavné pokrivené cestičky“, ktoré však nejestvujú. Aspoň nie v súčasnom stave.

Najskôr k Rakúšanom. Po rokoch sa zrejme prebudili v nich opäť tie germánsko-mocnárske sklony dirigovať a podmaňovať si – tentoraz vlastné obyvateľstvo tak ako to robili počas celého Rakúskeho cisárstva voči iným, možno karma podobne ako migračná karma Nemcov. Takže inšpirovať sa týmito mocnárskymi génmi na vnútenú génovú manipuláciu môžu iba sociopatickí psychopati.

Ani cez právo, dokonca ani nie právne kľučky to nedajú. Je to veľmi jednoduché, keďže však plagiátori vo vláde nechodili do školy, tak majú problém porozumieť jednoduchých vzťahom, pretože zabudli na to podstatné – že sú len sluhovia národa a nie EK, EÚ, USA alebo Sorošovcov – starého, či mladého, ktorý zhodou náhod bol toť nedávno na pokece u nového rakúskeho premiéra. Alebo žeby…?

 

Vlády by mali zabezpečiť, aby nikto nebol diskriminovaný za to, že nebol očkovaný kvôli možným zdravotným rizikám alebo nechcel byť očkovaný

7.3.2 Rezolúcia 2361 (2021) Rady Európy z 27. januára 2021

 

Takže k vzťahu práva a občana k moci navzájom.

Očkovať sa dá len „vakcínou“, keďže toto, čo je na trhu sú všetko len experimentálne látky na dočasné a núdzové použitie, takže ak sa „látka“ nemôže oficiálne de jure) nazývať „vakcínou“, nemôže ísť ani o povinné „očkovanie“. Donútiť k násilnému vpichu takejto experimentálnej látky niekoho proti jeho vôli môže len diktatúra a proti diktatúre majú ľudia právo ba dokonca morálnu a občiansku povinnosť postaviť sa na aktívny odpor a takúto diktatúru zvrhnúť (ČI.32)

Ak na 100% neplatí (pretože na právne úkony a takýto zásah do práv a integrity občana by mala), že vakcína je „sloboda“, ak neplatí, že pokusne „očkovaný“ nemôže ani ochorieť, ak neplatí že nemôže ani zomrieť na ochorenie covid, ak neplatí, že nezomrie na vyvolané vedľajšie následky v priamej súvislosti s vpichnutím látky, ak neplatí, že očkovaný sa nemôže dostať do nemocnice, dokonca ak neplatí, že vpichnutie mu garantuje, že sa nedostane na JIS a najmä ak neplatí zaručená garancia, že na 100% ľudia podstúpivší genetickú manipuláciu nemôžu nakaziť iných, tak potom platí, že nemôže byť splnená podmienka ochrany verejného zdravia, a preto majú občania ako zmluvní partneri spoločenskej zmluvy právo nielen odmietnuť, ale aj právo postaviť sa na aktívny odpor voči takýmto totalitným donucovacím praktikám (Čl.32).

Ak za následky (aj v dlhšej časovej línii, čo sa ešte len ukáže) vpichnutia pokusného obsahu, vyvolávajúceho genetickú manipuláciu v tele neručí ani výskum, ani výrobca týchto látok, ak neručí dokonca ani Európska komisia (ktorá ich kontrahovala a uzatvorila na 90% vyčiernenú, teda netransparentnú, tajnú zmluvu, takže občania a možno ani vlády a už vôbec nie poslanci v parlamentných demokraciách nevedia , čo zmluvy skrývajú) a neručia ani vlády, ktoré chcú násilím donútiť slobodných ľudí k vpichnutie neznámej, experimentálnej látky genetickej manipulácie, potom je nad slnko zjavné, že nijaký kovaný právnik jednoducho nič nevymyslí, nič neodôvodní, pretože by v opačnom prípade (papier znesie všetko a fiškál dokáže ohnúť paragraf – viď ohýbanie práva aj ústavy touto vládou na dennom poriadku za tichej kolaborácie prezidentkou zo skládky) by išlo o násilie voči vlastným občanom na úrovni fašisticko-nacistických pokusov, a to je obzvlášť silný dôvod na Druhé Slovenské národné povstanie podľa Čl.32 ústavy SR.

Suma sumárum: Ak by neschopáci, plagiátori, sociopati, psychopati, ideologickí fanatici, poslušné bábky nadnárodných elít  a lobisti globálnych koncernov v dočasnej správe Slovenska pristúpili k vypovedaniu vojny vlastným občanom, občania majú legitímne právo využiť všetky prostriedky na odpor a vlastnú ochranu. Ak túto diabolskú ponuku zodvihnú sektári z obyčajných ľudí, potom je jasné, o čo ide, kto sú, komu v skutočnosti slúžia, pretože Boh to určite nebude. Ak to nie je Boh, potom je to jeho protivník. Takže slúžia Zlému.

A tu sa musia na odpor postaviť aj kresťania a prestať sa schovávať za Pacem in terris II. („KBS“), ale aj za „pokoj Krista“, pretože bolo povedané „Nemyslite si, že som pokoj priniesol na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč. Prišiel som postaviť syna proti otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre. A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi“. (Matúš 10,34).  Navyše práve veriaci majú právo na výhradu zo svedomia. Niečo o tom by mal vedieť aj šéf špeciálnej prokuratúry s modrou knižkou a mal by v súlade so svojím svedomím a vedomím aj zasiahnuť. Alebo potom generálny prokurátor, ktorý je už poslednou poistkou občanov, že právo sa nebude kriviť, ani ohýbať.

Pretože ak toto sú jazdci z Apokalypsy (viď Pavol. Peter Kysucký), tak potom by najmä kresťanom malo záležať na záchrane ich Duše minimálne rovnako ako na záchrane života v duchovnom otroctve, navyše ak po vpichnutí génovej manipulácie dôjde k zničeniu božieho ducha v sebe.

Jediným riešením je preto rezolútny odpor voči každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok vôle väčšiny ľudu, ohýbal právo, ničil slobody a už aj božie svetlo v človeku z jednostranného a kto vie akými pohnútkami inšpirovaného nepravdivého tvrdenia, že jedinou cestou je „očkovanie“, čiže génová manipulácia. Jednoducho, na záchranu životov to nie je jediná cesta, pretože je rozdiel (aj právny) medzi ochranou a záchranou!

Mimochodom zamysleli ste sa, prečo je práve Európa s pomerne vysokou mierou zaočkovanosti, centrom svetovej pandémie? Veď tu nesedí logika veci, ani opatrení, ani tvrdení. Tak o čo tu potom ide?

Rafael Rafaj

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button