Nezaradené

Lekár o zneužívaní LGBTI komunity a terminologických manipuláciách

 

 V téme LGBTI+ komunity sa manipuluje s terminológiou a právom. Spomeniem štyri zásadné manipulácie.

Prvá manipulácia

Je nesprávne používať termín „menšina“ vo vzťahu k ľudskému zdraviu a k ľudskému organizmu.

Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá v r. 1948 v OSN sa toho dôsledne drží. Ak začneme vytvárať menšiny vo vzťahu k ľudskému telu a zdraviu, tak tu môžeme mať hneď asi 1000 menšín, pretože zhruba s toľkými diagnózami dnešná medicína pracuje.

Ak existujú sexuálne menšiny, tak kde sú menšiny hypertonikov, diabetikov, astmatikov, epileptikov, alergikov, zrakovo postihnutých, sluchovo postihnutých, imobilných, atď., atď., trebárs aj menšina koktavých?

Tvrdiť, že o sexuálnej menšine možno hovoriť preto, „že sa s tým narodili“ nemožno, pretože jednak celý rad iných diagnóz a porúch je vrodených a jednak preto, že zatiaľ nebolo vedecky jednoznačne preukázané, že homosexualita je vrodená.

Skôr naopak, jednovajcové dvojčatá, ktoré sú geneticky identické, sa nestávajú buď obaja homosexuáli, alebo obaja heterosexuáli. A neodpustím si ironickú poznámku: Všetci tí mimovládkári, neziskovkári, moderátori, aktivisti, bojujúci za ľudské práva sexuálnych menšín zvysoka kašlú na najpočetnejšiu sexuálnu menšinu.

Ktorá to je? No predsa sexuálna menšina impotentov!  Aj impotent je človek, dokonca konkrétny človek, obhajujte aj jeho práva! Mimochodom, najpočetnejšia menšina vo vzťahu k ľudskému organizmu je menšina ľavákov, je ich asi 20 %  a tiež by si mohli vyfabulovať nejaké svoje krivdy a práva.

Druhá manipulácia

V médiách táto komunita  formuluje rôzne požiadavky ako práva sexuálnych menšín. Pozor!

Manželstvo muža a ženy je individuálne právo dvoch jedincov, jedného muža a jednej ženy, nie je to kolektívne právo heterosexuálov.

LGBTI+ požadujú práva na partnerstvá, alebo manželstvá pre túto menšinu, čiže formulujú to ako kolektívne právo. Je to vážny zásah do charakteru menšinových práv, ktoré sú prísne individuálne.

Uplatňovanie kolektívnych práv národnostných menšín bola jedna z príčin vzniku druhej svetovej vojny. Preto sa stala dogmou medzinárodného práva téza, že žiadne menšinové práva nie sú kolektívne práva a ani sa nimi nesmú stať!

Tretia manipulácia

Existuje všeobecný úzus, starý niekoľko storočí, že za vek telesnej a duševnej dospelosti sa pokladá vek 18 rokov. Platí to snáď vo všetkých štátoch sveta. Až po dosiahnutí tohto veku sa mladý človek stáva držiteľom štandardných  občianskych práv – práva vstúpiť do manželstva, voliť a byť volený, právo na vstup do armády, riadiť osobné vozidlo a celý rad ďalších práv, ale aj možnosť stratiť slobodu po spáchaní trestného činu.

Celý rad západných štátov však v otázke transsexualizmu túto hranicu prelamuje a už 12-13 ročné deti začínajú brať megadávky hormónov opačného pohlavia v rámci procesu, ktorý sa nazýva blokácia puberty.

V mnohých štátoch na to nie je ani potrebný súhlas rodičov. Už aj v Slovensku sú snahy povoliť túto vekovú hranicu. Po dovŕšení 18 rokov prichádza na rad séria operácií:  Najprv amputačných, keď chlapcovi amputujú vonkajšie pohlavné orgány a dievčaťu vyberú maternicu, vaječníky a mliečne žľazy s prsníkov.

Potom sú plastické operácie, keď chlapcovi, už vykastrovanému, vyberú časť hrubého čreva a urobia z neho umelú vagínu a dievčaťu vyrobia guľky z veľkých pyskov, umelý penis obyčajne zo svalu predlaktia a urobia implantáciu umelého poprsia.

Tento proces pán Šimečka nazýva dôstojná tranzícia. Pre mňa je to mrzačenie zdravého, mladého organizmu a hrubé porušenie Hippokratovej prísahy, ktorá okrem iného hovorí: „Nil nocere!“ Preložené: Nikdy neškodiť!

A o podstúpení tejto procedúry, ktorá znamená nenávratný zásah do telesnej integrity, sa má rozhodnúť 12-ročné dieťa?! 12-ročné dieťa, ktoré nemôže nastúpiť do autoškoly, pretože ho pokladáme za nezrelé, 12-ročné dieťa ktoré nesmie dostať v reštaurácii pohárik alkoholu a dokonca nemá právo ani kúpiť si škatuľku cigariet!

Tie deti sú v skutočnosti obeťami systému, nemôžu naozaj zodpovedne chápať, k čomu dali súhlas.

A toto sa nám podsúva ako nový, progresívny trend, ako pokrok a humanizmus! Zámerne som dosť podrobne popísal celý ten proces, aby si laik uvedomil o čom je vlastne reč. Nikto nehovorí o finančných nákladoch, ale keď žijeme v trhovej spoločnosti, musí nás to zaujímať!

Na internete som našiel niekoľko údajov o cenách v USA. Sú to neoficiálne údaje,  „čo google dal“ ale za celý proces „dôstojnej tranzície“ od blokácie puberty po ukončenie chirurgických výkonov, bola suma 200 000 dolárov. Našiel som ešte cenu faloplastiky, čo je vypracovanie penisu zo svalov predlaktia a bola 70 000 dolárov. Koľko by to bolo u nás? Ak by to bola len desatina americkej ceny, bolo by to 20 000 eur!

Slovenský internet mi ponúkol tranzitívnu operáciu u nás za 3500-4000 eur, ale to bola cena jedného zákroku, chirurgická tranzícia je niekoľko operačných výkonov, takže suma 20 000 eur by na celú, kompletnú tranzíciu ani nestačila. Kde má na to slovenské zdravotníctvo zobrať peniaze? Hlasno sa pýtajte tých, ktorí to propagujú! Aby bol čitateľ v obraze:  U nás 20 000 eur je cena štyroch extrémne náročných,  život zachraňujúcich operácii srdca, alebo cca 7-8 bedrových kľbov. Alebo si tranzíciu dotyčný bude platiť sám?

Štvrtá manipulácia

Tento bod som nazval viktimizácia: Victim = obeť. Prakticky vždy, za každých okolností je LGBTI komunita stavaná do pozície úbohej nevinnej obete, nepochopenej a ukrivdenej, ktorej primitívni, brutálni heterosexuáli nechcú dať to, čo im právom patrí.

Možno je to pohodlné, ale mali by si uvedomiť, že v konečnom dôsledku je to pre nich samotných kontraproduktívne. Akákoľvek kritická zmienka je bez diskusie označená slovom homofóbia. Je to manipulatívne zneužívanie medicínskych pojmov. Fóbia je patologická úzkosť, patologický strach, napr. arachnofóbia- strach z pavúkov, akrofóbia, strach z výšok. Ak naozaj existuje homofóbia, tak taký človek nepatrí do kriminálu, ale vyžaduje liečbu!

Už samotné vytvorenie LGBTI+ je manipulatívne a medicínsky nesprávne, čudujem sa homosexuálom,  že sa na to nechajú zneužívať. Transsexualita je vec pohlavnej identity. Jedná sa o rozpor medzi telom a mysľou človeka. Homosexualita sa týka sexuálnej orientácie. Spoločné majú asi toľko, ako žalúdočný vred s rakovinou žalúdka.

Prečo sa to všetko deje? V konečnom dôsledku súhlasím, že LGBTI+ komunita je obeťou a je zneužívaná. Dovolím si zakonšpirovať: Anglosaské elity začali medicínsku a zdravotnícku problematiku zneužívať v globálnych rozmeroch na demontáž demokracie. Je to reťazenie udalostí: Hystéria s Covidom, LGBTI+ agenda, vnucovanie hmyzu ako potravy, teória o tom, ako kravské prdy ohrozujú klímu a zatiaľ to vrcholí špecifickou medicínskou diktatúrou Svetovej zdravotníckej organizácie, WHO cez pandemickú zmluvu. Kde to skončí a vôbec…?

MUDr. Štefan Paulov

Ilustračné foto: Pixabay

30. september 2023    05:55

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button