Analýza

Rómske sterilizácie a prečo vláda plače na nesprávnom hrobe

Foto: ilustračné. Zdroj: SITA/Rastislav Ovšonka

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní (24.novembra) odsúhlasila „Ospravedlnenie vlády Slovenskej republiky za sterilizácie v rozpore s právom“. Podľa predloženej správy ide predovšetkým o ospravedlnenie sa rómskym ženám, na čo okamžite zareagovali aj mimovládne organizácie, požadujúce dokonca odškodnenie. V tejto súvislosti sme požiadali Pavla Fendeka, analytika, experta a podpredsedu Inštitútu národnej politiky, o analytický komentár.

Začnime globálnym prostredím, ktoré vplýva aj na našu politickú a mediálnu scénu a to je šírenie dogiem ideológie neomarxizmu a multikultualizmu, ktoré vyžadujú od verejnej moci prideľovanie privilégií a ospravedlňovanie sa za údajné historické  krivdy. Tento prístup deformuje racionálne aj objektívne posudzovanie problematiky akejkoľvek menšiny.

Ilustrácia: knihy autora článku Pavla Fendeka

Keď ideológia z páchateľa vyrába obeť

Na tzv. „vyspelý multikultúrny liberálno-demokratický Západ“ sa z USA privalila tsunami vyvolaná hnutím Black Lives Matter (BLM), čiže na životoch černochov záleží, ako následok usmrtenia Georga Floyda, čierneho kriminálnika, narkomana a recidivistu bielym policajtom. Ten bol obvinený z rasovo motivovanej vraždy a mediálne odsúdený ešte pred začatím súdneho procesu.

Na počesť obete tzv. systémového, inštitucionálneho rasizmu a privilégií bielej rasy vznikol zvyk kľačania belochov pred černochmi a bozkávanie ich nôh ako prejav pokánia za všetky príkoria a útlak, ktorý belosi spáchali černochom za 500 rokov kolonializmu, otroctva a rasizmu. Floydovi postavili sochu, pamätník, príbuzných odškodnili a mnoho pamätníkov americkej histórie z dôvodu vzťahu k otrokárstvu a rasizmu, odstránili.

Kto pozná históriu nemeckého nacizmu, tak mu vyvstane analogický príbeh Horsta Wessela, Maova kultúrna revolúcia v Číne, či obrazoborectvo v stredoveku.  Paralelne sa to však deje aj v Európe a kultúrna revolúcia z roku 1968 má tak v súčasnosti pokračovanie v novej, rasovej forme, zahalenej do hávu antirasizmu.

Kritická rasová teória

Videl som na vlastné oči výraz nenávisti a pohŕdania v očiach černochov a strach v očiach bielej dievčiny, ktorú donútili pred nimi kľačať a bozkávať im nohy. Keby sa to dialo len v USA, tak by ma to zvlášť nezaujímalo, nemali si doviezť čiernych otrokov, nemuseli by niesť a riešiť následky. Toto som ale videl v západoeurópskom meste. Do Európy však nikto černochov ako otrokov nedovážal, oni sem prišli sami a dobrovoľne za lepším životom, avšak úplne otvorene hovoria, že na životoch bielych ľudí nezáleží, lebo sú všetci od narodenia rasisti a preto ich treba vyhladiť.

Ilustračné foto. Zdroj: Pixabay

Takto je to formulované v kritickej rasovej teórii, ktorá nadväzuje na princípy neomarxistickej kritickej teórie.  Čiže kvôli tomu, že západné koloniálne mocnosti  kolonizovali a rasisticky zotročovali černochov, máme byť my,  Slováci a ďalší Stredoeurópania ako rasisti určení na vyhubenie, hoci sme s tým nikdy nemali nič spoločné?  Príliš nápadne sa to podobá na „konečné riešenie židov“ z éry nacizmu.

Takéto myšlienky by v demokratickej spoločnosti nebolo možné beztrestne prezentovať, avšak elity prižmúrili oči, pretože je to v súlade s multikulturalizmom a jeho diverzitou – oficiálnou ideológiou EÚ a Západu všeobecne, ktorej nositeľom je neomarxistická progresívna ľavica.

Chcú vládu plutokracie

Extrémne ľavicový neomarxistický progresivizmus je paradoxne aj metóda, ktorú využíva globalistická finančná oligarchia prostredníctvom politického mainstreamu k nastoleniu totalitnej diktatúry. Tento proces je eufemisticky nazývaný upevňovanie tzv. liberálnej demokracie. Veľký reset Klausa Schwaba nie je preto nič iné ako likvidácia kapitalizmu a nastolenie vlády plutokracie, feudalizmu podobnému zriadeniu, v ktorom jedno percento super bohatých a ich obsluha despoticky a totalitne  ovláda celý zvyšok populácie, ktorá nevlastní nič.

Tento spoločensko-ekonomický systém je v princípe nový typ socializmu, v ktorom namiesto komunistickej verchušky vládne plutokratická finančná oligarchia, tzv. „elity“, nová aristokratická nadrasa, podobná nacistickému nadčloveku.

Liberálna demokracia Západu je tak v skutočnosti rasistická totalitná neomarxistická diktatúra a tyrania menšín, ktorá je zvláštnou syntézou marxizmu, nacizmu, orientálnej islamskej despocie a plutokracie finančnej oligarchie

Pavel Fendek

 

Ako pokus vyrobiť českého Floyda stroskotal

Na  tému BLM nadviazal slovenský europoslanec Peter Pollák st., ktorý po usmrtení Róma pri policajnom zásahu v Čechách prišiel s iniciatívou Na živote (aj) Rómov záleží. Situácia bola analogická ako v USA, čiže bieli policajti, príslušníci „utláčateľskej“ väčšiny, usmrtili príslušníka „rasovo a sociálne utláčanej“ menšiny.

S iniciatívou neuspel, videozáznam incidentu jednoznačne potvrdil správnosť zásahu polície. Záver vyšetrovania bol ten, že dotyčný Róm síce zomrel v sanitke po spacifikovaní políciou, ale jeho smrť spôsobili drogy, nie policajti. Snaha EÚ vytvoriť kauzu český Floyd stroskotala. Zatiaľ.

Španielsky europoslanec Juan Aquilar predniesol totiž na pléne europarlamentu  tento výrok: „Stanislav Tomáš, európsky občan, Róm, občan Českej republiky zomrel po brutálnom policajnom zásahu. Bol udusený.“ Progresivistických europoslancov nezaujímajú fakty, ale správy neziskových organizácií, pre ktoré je segregácia a rasizmus téma.

Európski a americkí progresivisti sa zhodujú v tom, že za všetko zlé môžu belosi.

Nikto a už vôbec nie nejaké fakty ich nepresvedčí o tom, že nemajú pravdu. Pretože takto to zodpovedá ich zvrátenej ideológii. V zmysle uvedeného je už jasné, prečo usmrtenie Slováka policajtmi v Belgicku nevyvolalo žiadne reakcie a bolo zametené pod koberec. Bol to beloch a na životoch belochov neomarxistickým progresívnym liberálom nezáleží. Preto sa v súlade s ich ideológiou správajú voči vlastnému obyvateľstvu horšie ako v minulosti k obyvateľom svojich kolónií.

Drvivá väčšina českej populácie, na rozdiel od USA a Západu vo vzťahu k černochom, nepociťuje žiadnu vinu vo vzťahu k situácii rómskej komunity či už minulej, alebo súčasnej. Rómovia, stáročia nazývaní Cigáni totiž nikdy neboli v našom priestore otroci a dokonca ani nevoľníci, vzhľadom na ich spôsob života. Po udalostiach na futbalových zápasoch s britskými mužstvami, sú už Česi na slovo rasizmus alergickí.

Prečo sa Biháriova neprezentuje ako Slovenka?

Pokiaľ abstrahujeme bežnú agendu, samotný názov politickej strany Progresívne Slovensko definuje jej ideologické zameranie. Predsedníčka Biháriová sa otvorene hlási k multikulturalizmu a jeho neomarxistickému progresivizmu, ktorý som opísal vyššie. Jeho súčasťou je aj podpora imigrácie a islamu, LGBT+, genderu atď., čiže ideologická agenda, ktorá je s ďalšou existenciou slovenského národa nezlučiteľná.

V jednom jej príspevku na Facebooku som sa dočítal, že typické dánske dieťa nemusí byť nutne plavovlasé. Dáni žijú dekády rokov v globalizovanom multikultúrnom svete. Takže rovnako „pravým“ Dánom je aj dieťa narodené v Dánsku po rodičoch migrantoch s tmavými vlasmi. Ak by sme jej teóriu a názor stiahli na Bihariovú, potom v tomto kontexte by sa mohla prezentovať ako „pravá“ Slovenka a nie ako Rómka. Rómska problematika by sa tým mohla dostať na úplne inú úroveň.

Už dávnejšie prišiel poslanec Pollák junior (OĽaNO) s návrhom aby sa vláda SR ospravedlnila za sterilizácie rómskych žien. Nepriamo v istej televíznej relácii naznačil, že by malo dôjsť aj k finančnému odškodneniu. Teraz predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) iniciatívne predložil na rokovaní vlády „Ospravedlnenie vlády Slovenskej republiky za sterilizácie v rozpore s právom“. Pokiaľ hodnotím tento akt bez ideologických a právnických vplyvov, tak vidím niekoľko nezrovnalostí.

Nelogické ospravedlnenie sa za bývalý režim

Týka sa to najmä rómskych žien, čiže postihnuté ženy neboli len Rómky. Nie je logické, že súčasná vláda sa má ospravedlniť za to, čo komunistická vláda propagovala. V tom čase neexistovala politická korektnosť (vymysleli ju síce sovietski komunisti, ale ujal sa jej variant, cenzúra), ani práva na privilégiá, špeciálne zaobchádzanie a ochranu menšín. Menšiny nebolo to najcennejšie, čo mala v tom čase naša vtedajšia socialistická spoločnosť. Čiže v ponímaní vtedajšieho systému išlo v prvom rade o osvetu, ktorej súčasťou bola aj propagácia sterilizácie.

Pamätám sa, že jednej rómskej žene vykonali sterilizáciu po druhom pôrode, lebo tretí by bol pre ňu rizikový. V plánovanej socialistickej ekonomike mal každý právo na prácu a tým aj na pravidelný príjem, preto komunistická vláda propagovala sterilizáciu z logických, nie ideologických dôvodov a nešlo evidentne o masový akt.

Nefungovalo to teda tak, že po dvoch, alebo troch pôrodoch došlo automaticky k sterilizácii bez súhlasu. Číňania mali politiku jedného dieťaťa, nebolo to síce kóšer, ale viac-menej to fungovalo. Nie sú ich dve miliardy, či ešte viacej a prognóza pre najbližšie obdobie je stagnácia a potom pokles populácie.

Prezumpcia viny len bielych

V rámci boja proti rasizmu a za ľudské práva menšín vznikol jeden zvláštny fenomén. Pokiaľ je obvinený z rasizmu beloch, čiže príslušník väčšiny a bielej rasy, tak musí dokazovať, že čin nespáchal z rasizmu, alebo ho vôbec nespáchal. Čiže platí prezumpcia viny.

Nakoľko z ideologického hľadiska môže byť rasista výlučne príslušník bielej rasy, tak samotná povaha obvinenia je dôkazom rasizmu aj keď sa skutok nestal

V situácii tvrdenia proti tvrdeniu obvinenie belocha černochom z rasizmu má povahu dôkazu. Na vlastnej koži to zažil český futbalista.

Ideologické pozadie kontroverznej aktivity

Ospravedlňovať sa za roky 1966 až 1989 mi pripadá ideologicky podfarbené, pokiaľ nebude to ospravedlnenie adresované všetkým ženám, nielen rómskym, aj keď tie tvoria väčšinu z logických dôvodov. Od roku 1990 prestala platiť socialistická štátna reprodukčná politika a neviem si predstaviť takého idiota z radov lekárov, ktorý by sa ňou ďalej riadil.

Regulovanie počtu detí je zásah do ľudských práv. Áno, každý má právo mať toľko detí, koľko chce. Zároveň má však povinnosť sa o ne zodpovedne postarať a  vychovať ich. Rómovia, presnejšie väčšina z nich, nežijú takým spôsobom ako vidíme v ich osadách lebo sú biedni. Biedni sú preto, lebo žijú takým svojim vlastným spôsobom. Problém nie je preto len sociálny, ale aj kultúrny.

Sociálno-kultúrny, prípadne aj rasovo-kultúrny problém nemá v podmienkach multikulturalizmu riešenie, pretože táto ideológia, založená na princípoch kultúrneho komunizmu je so slobodou, demokraciou a rovnosťou občanov pred zákonom nezlučiteľná

Bolo by akceptovateľné, keby sa za sterilizácie ospravedlnil minister zdravotníctva a zobral na zodpovednosť lekárov, ktorí tieto sterilizácie vykonali. Ospravedlnenie vlády SR rómskym ženám tak môžem považovať za ideologicky motivovanú provokáciu a ponižovanie väčšinového obyvateľstva SR, ako aj štátu. Otázne je, či si  vôbec premiér uvedomil, že leje benzín do ohňa.

Pavel Fendek

 

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button