AnalýzaCovid

Česi varujú:  Na Slovensku vláda zavádza “fašistický model apartheidového riadenia”

Český portál Aeronet.cz podrobil ostrej kritike prijatie najnovších protikovidových zákonov z totalitne dielne slovenského vládneho kabinetu. Súbor slovenských opatrení v Čechách nazvali “Total Control“. Upozornili, že vládny kabinet na čele s Eduardom Hegerom udelí zamestnávateľom a obchodníkom de facto status verejných činiteľov s právom legitimovať a kontrolovať covid pasy a s nimi aj doklady totožnosti občanov pri vstupe do predajní, prevádzok, podnikov a aj do zamestnania!

Čo a teda udialo na Slovensku s tichým mlčaním hlavnoprúdových médií, tichosti ľudskoprávnych mimovládnych organizácií, ale aj mlčiacich občanov? Ide doslova o revolúciu v kontrole občanov. Po novom polícia už nebude jediná s právom legitimácie.

Tragédia národa pod Tatrami

Bratia Česi za riekou Moravou sú zhrození z opatrenia, že kto nepredloží covid pas alebo OTP, zamestnávateľ mu legálne a legitímne zakáže vstup na pracovisko. To sa bude podľa nových opatrení posudzovať  ako prekážka práci na strane zamestnanca. Tomu vykáže zamestnávateľ neprítomnosť, čo môže znamenať aj vyhodenie na dlažbu a stratu životných istôt, čiže sociálnu likvidáciu rodiny.

Podľa portálu „Slovensko stojí na pokraji vzniku nového fašistického štátu“.

Na Slovensku je zle, procesy globálneho vyčíňania sa tam neuveriteľným spôsobom urýchľujú, analyzujú dianie u nás zahraniční pozorovatelia. Podľa portálu „Hegerova vláda v stredu v úplnej tichosti schválila predlohy vládnych návrhov na novelizácie niekoľkých zákonov, ktoré de facto zavedú na Slovensku fašistický model apartheidového riadenia, pričom časť štátnej moci bude prevedená do rúk súkromných osôb, podnikateľov, právnických osôb a živnostníkov“.

Znásilnené základné práva

Tieto skutkové podstaty ohrozenia demokracie a základných práv a slobôd bez vyhláseného núdzového stavu mnohým ešte stále nedocvakli. V piatok už koaličné vrecia zemiakov 84 hlasmi nové fašizoidné zákony schválili.

Podstata znásilnenia demokracie je v tom, že vládnymi návrhmi sa preniesol výkon právomocí verejného činiteľa na súkromné ​​subjekty, pričom polícia bude pomocným orgánom v prípade komplikácií a problémov, píše portál. Dodáva, že právo legitimovať bude mať de facto každý podnikateľ, každý zamestnanec obchodu, supermarketu, každý živnostník a každá firma ako právnická osoba. Novela prenáša právo legitimácie cudzích osôb na súkromné ​​subjekty hneď v dvoch rovinách. Pozrime sa v čom.

Zamestnávatelia získajú právomoci hygienikov

Novela zákonníka práce zavádza nové paragrafy, ktoré nariaďujú zamestnávateľom povinnosť kontrolovať zamestnancom covidové pasy OTP (očkovanie / testovanie / prekonanie) pri vstupe na pracovisko a pokiaľ zamestnanec covidový pas nepredloží a súčasne odmietne aj testovanie ponúknuté zamestnávateľom, potom bude mať zamestnávateľ povinnosť svojho zamestnanca nepustiť a jeho absencia bude klasifikovaná ako prekážka na strane zamestnanca.

Český portál pripomína, že podľa slovenských zákonov v takom prípade začína plynúť zákonná lehota na odstránenie prekážky na strane zamestnanca a po uplynutí tejto lehoty, pokiaľ prekážka nebola odstránená a zamestnanec stále nemá covidový pas a nie je ani testovaný, zamestnávateľ má právo so zamestnancom rozviazať pracovný pomer pre hrubé porušenie pracovnej disciplíny . Zamestnanec tak môže byť vyhodený na hodinu. Počas prekážky na strane zamestnanca nepatrí zamestnancovi žiadny plat.

Slovensko pripomína fašistické Taliansko 30.rokov

Redakčne pripomíname, že zamestnávatelia už ohlásili zásadný nesúhlas s preplácaním testov neočkovaným zamestnancom. To bude znamenať mesačne  pri troch testoch týždenne (á 5 až 10 eur), čo je mesačne výdaj 60 až 120 eur. To znamená, že každé desiate euro, čo zarobí takýto občan vyhodí na nanútené testovanie. A to v čase všeobecného zdražovania!

Podstata je v inom zásahu do spoločnosti. Portál to vidí tak, že „na Slovensku dostanú korporácie právomoc, akú mali naposledy v 30. rokoch v Mussoliniho (fašistickom) Taliansku.

Zbraň hromadného ničenia na pracovníkov

V návrhu novely Zákonníka práce podľa § 250b v novom odseku 7 sa uvádza, že pokiaľ vláda SR alebo hygienická stanica nevyhlási mimoriadne opatrenia podľa predchádzajúceho odseku č. 6 sama, potom toto opatrenie môže firma alebo podnik zaviesť úplne kedykoľvek a svojvoľne bez asistencie slovenskej vlády či okresného hygienika, ak vedenie podniku dôjde k názoru, že takéto opatrenie, aj keď bez nariadenia vlády či regionálnych úradov verejného zdravotníctva, je nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti prevádzky firmy!

Keď dala redakcia prečítať slovenské opatrenia ich právnikovi, „takmer ho trafilo“. Podľa jeho právneho názoru je odsek 7 je taký paškvil, ktorý de facto hovorí, že opatrenia lekárskeho charakteru, teda epidemiologické opatrenia a obmedzenia vstupu do práce, môže nariaďovať sám zamestnávateľ, živnostník, pokiaľ si zmyslí, že by to bolo dobré alebo vhodné pre bezpečnosť firmy bez toho, aby by podnikateľ s kýmkoľvek čokoľvek konzultoval. Novela tak dáva firmám a veľkým (zahraničným) korporáciám na Slovensku do ruky zbraň doslova hromadného ničenia.

 

 

Vláda si umyla ruky a zbavila sa zodpovednosti

V takomto režime ostáva zodpovednosť na strane zamestnávateľov, už to nebude slovenská vláda – hlavný vinník opatrení. A veľké nadnárodné korporácie tento zákon samozrejme využijú, takže už natrvalo a navždy budú po ľuďoch požadovať OTP pasy, aj keď formálne opatrenie má platnosť do mája. Každé – podobne ako aj núdzový stav – sa dá donekonečna predlžovať… Totálna kontrola už  nebude iba na vláde, alebo na úrade verejného zdravotníctva, rozhodovanie o kontrolovaní zdravotného stavu ľudí pri vstupe do zamestnania si už budú korporácie riadiť samy.

A teraz kontrolná otázka. Viete, čo je to za proces riadenia? Viete, aký spoločenský systém prevádzal a delegoval zákonné povinnosti a výkon štátnej moci na firmy a korporácie? Áno, je to fašizmus, konštatujú českí pozorovatelia diania na Slovensku.

Mussoliniho praktiky v slovenskej vláde

Presne toto robil v Taliansku v 30. rokoch Benito Mussolini, ktorý podnikom a továrnikom dal zákonné právo kontrolovať svojich zamestnancov a vyšetrovať ich, či nemajú styky s komunistami a ľavicovým odbojom. Namiesto talianskej polície mohli továrne a ich bezpečnostné orgány najímať informátorov, práskačov, ktorí donášali na ostatných zamestnancov a informácie odovzdávali zamestnávateľovi. Ten potom mohol vybrané skupiny zamestnancov vyšetrovať alebo vyhodiť či nazbierané informácie odovzdávať talianskej tajnej službe.

My redakčne obavy zo zneužitia moci nad zamestnancami (nezabúdajme, že očkovanie bude zrejme nekonečný príbeh, tretej štvrte a potom ďalej, inovovanej experimentálnej látky) ešte rozširujeme na pravdepodobný základ pre ešte horší, celoplošný režim totálnej kontroly, ale už aj s trestaním správania podľa modelu sociálnych kreditov. Tejto téme sa budeme venovať samostatne.

Späť k nariadeniam. Zväzkové konanie talianskeho fašistického štátu je podľa portálu predlohou nových zákonov na Slovensku a to je zvlášť nebezpečná paralela.

Zavádza vláda stavovské riadenie?

V 20.storočí sa pôvodne bojom s vnútorným nepriateľom zaoberala len kontrarozviedka, ale Mussolini túto rozkladnú činnosť previedol na továrnikov a priemyselníkov v rámci fasciového, teda zväzkového (stavovského) riadenia talianskeho štátu. A pozrite sa, Slováci, ako v roku 2021 Hegerova vláda kopíruje Mussoliniho praktiky, prevádza právomoci úradov verejného zdravia,  hygienických staníc a epidemiológov na korporácie, továrnikov, podnikateľov.

Právnik českého vydavateľa upozornil na túto súvislosť, pretože na právnických fakultách sa prenos štátnej moci na súkromné ​​subjekty prednáša ako jeden z poznávacích znakov fašistického riadenia zväzov.  Zväzok je vo fašizme časť moci, súručenstva, kedy vláda prenesie časť zväzkov moci (delimituje) na korporácie, priemysel, podnikateľov, živnostníkov, ďalšia časť moci sa prenesie na banky a bankárov, a nakoniec zvyšok moci sa prevedie na armádu a ozbrojené sily.

 

Firmy a prevádzkovatelia na úrovni verejných činiteľov

Slovenské zväzkové (stavovské) konanie fašistického štátu je tak teraz v novele Zákonníka práce delegované na zamestnávateľa, ale aj na prevádzkovateľa obchodov a služieb, čo je druhý zásadný bod uvedenej novely. Podľa § 52a v odsekoch 1 až 4 sa udeľuje živnostníkom, podnikateľom a prevádzkovateľom obchodov a služieb de facto právomoc verejného činiteľa. P

Paragraf totiž udeľuje zamestnancom obchodných centier, kamenných obchodov, reštaurácií, barov, supermarketov a v podstate zamestnancom všetkých prevádzok právo vykonávať stotožnenie a legitimáciu cudzej osoby pri vstupe do zariadenia spolu s overením covidového pasu OTP, kedy kontrolujúca osoba overí ako doklad totožnosti osoby, teda najčastejšie občiansky preukaz, ako aj informácie z dokladu totožnosti porovná s predloženým covid pasom (OTP).

Takže čašníci, servírky, kaderníčky a napríklad ochranky supermarketov (SBS) dostanú právomoc legitimovať občanov a kontrolovať ich zdravotné certifikáty.

Nová „pomocná stráž“ verejnej bezpečnosti (polície)

Tým okamihom sa z čašníka, servírky alebo zo zamestnanca ochranky pri dverách stáva verejný činiteľ s právomocou legitimácie, ktorú doteraz mala v demokratických krajinách a štátoch iba polícia a úrady štátu. Táto novela tak prenáša na zamestnancov obchodov a prevádzok časť zväzkového konania, ktorým doteraz disponovala iba polícia. Podnikatelia tak získajú časť právomocí polície. A to je podľa právnika opäť ďalší príklad prevodu časti zväzkovej moci zo štátneho orgánu na súkromné ​​subjekty, na supermarkety, na predajne, reštaurácie a živnostníkov.

Čiže klasické zväzkové konanie fašistického štátu. A pretože zväzkové konanie vyžaduje procesy namierené aj proti polícii, tak novela Hegerovej vlády dokonca ošetruje aj odpieračov očkovania a testovania v radoch slovenskej polície. Novela zákona o štátnej službe podľa § 83 v nových dvoch odsekoch totiž policajtov bez OTP stavia mimo služby a dostanú neplatené voľno.

 

Naháňaj si vlastný chvost, inak…

A dokonca aj v tomto prípade Hegerova vláda zošalela, pretože podľa odseku č. 3, pokiaľ služobný úrad nevydá osobitné opatrenia sám o sebe, môže miestny policajný orgán, miestny zbor, vlastným rozhodnutím tieto opatrenia o vyžadovaní OTP od policajtov sám aktivisticky vydať a uplatniť bez účasti nadriadeného orgánu, pokiaľ je to nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti výkonu služby. Inými slovami, náčelník každej služobne bude môcť rozhodovať sám a nezávisle, či bude alebo nebude požadovať pasy OTP od svojich služobných policajtov.

Podľa právnika ide o presnú kópiu Mussoliniho dekrétu z marca 1936, kedy udelil všetkým veliteľom policajných staníc právo začať dobrovoľne, podľa uváženia, vyšetrovanie rodinných pomerov policajtov, či nemajú napojenie na ľavicové skupiny komunistických anarchistov. Toto právo mal do tej doby iba úrad vnútorného vyšetrovania talianskeho ministerstva vnútra. Mussolini toto právo previedol priamo na veliteľa policajných okrskov v rámci reformy talianskeho štátu na zväzkové (fašistické) riadenie.

Salámová metóda fašizácie

Salámová metóda fašizácie povedie k zavedeniu Total Control na Slovensku na všetkých úrovniach spoločenského života, varuje český portál.

Konštatuje, že na Slovensku to bude čoskoro hotové, ak sa slovenský národ rýchlo nezobudí a nezaplní ulice, pretože ak táto novela bude prijatá (pozn. stalo sa v piatok 12.novembra v zrýchlenom konaní), dôjde k ustanoveniam Total Control procesu v podobe zväzkového konania, keď ľudia bez elektronického pasu a bez predloženia občianskeho preukazu sa nedostanú už úplne nikam, do žiadneho obchodu, do žiadneho supermarketu, do žiadneho zamestnania, jednoducho nikam.

prevzaté, autor: šéfredaktor AE News

Zroj
aeronet.czpixabay

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button