SLOVENSKO

Farár Marián Kuffa v otvorenom liste Hegerovi: Chcete zvýšiť zaočkovanie? Tak neznásilňujte naše svedomie! Zabezpečte kresťansky etické vakcíny

Zdroj foto: Facebook.com/Otec Marián Kuffa katechézy

Známy a populárny farár zo Žakoviec Marián Kuffa kvôli vyjadreniam premiéra o povinnom očkovaní napísal Eduardovi Hegerovi otvorený list, ktorý kvôli autenticite, pôsobeniu a integrite posolstva citujeme v plnom znení len s redakčnými medzititulkami:

Vážený pán premiér,

Dňa 21.12.2020 vydala Kongregácia pre náuku viery „ Nôtu o morálnosti použitia vakcín proti COVID-19“, ktorú preskúmal a schválil aj pápež František.

Sú v nej uvedené podmienky, za ktorých je dovolené z morálneho hľadiska použiť aj tie – nie eticky bezchybné vakcíny – proti COVID-19, u ktorých sa použili bunkové línie z umelopotretených ľudských plodov, v ich výskumom a výrobnom procese ( ľudovo: pri vývoji alebo výrobe alebo testovaní ), avšak je to podmienené – len za predpokladu opozície tejto praxi zo strany tých, ktorí ich používajú. Takto to uvádza dokument. A práve takéto vakcíny my na Slovensku máme.

Tento pápežom schválený dokument teda:

  • Nikoho povinne nenúti dať sa zaočkovať takými vakcínami. – Uvádza, že to nie je naša morálna povinnosť, iba naša morálna možnosť.
  • Nikomu nedovoľuje takéto vakcíny iným povinne vnucovať. – Zakazuje nútenie do takého zaočkovania.
  • Nikomu nezakazuje takéto vakcíny odmietať z dôvodu svedomia. – Dovoľuje takéto očkovanie odmietnuť.

Prečo potom vo Vatikáne nariadili povinné očkovanie? Ponuka sa logická odpoveď: mali zrejme na výber aj eticky bezchybné vakcíny. A vtedy táto otázka svedomia mizne. Ináč by zrejme konali proti dokumentu, ktorý sami vydali.

Aké je východisko?

Vážený pán premiér, úctivo Vás týmto listom prosím, zabezpečte pre týchto ľudí, ktorí sú dnes stále nezaočkovaní – len z dôvodov svedomia – také vakcíny, ktoré sú pre nich eticky bezchybné, eticky bezproblémové.

Takto to urobili napríklad aj v susednom Maďarsku. Zrejme cez ich „ ŠUKL“. Sú to napríklad vakcíny Sinopharm, ktoré tiež schválila organizácia WHO. Pri príprave týchto druhov vakcín sa namiesto živých ľudských buniek používajú zvieracie. Alebo týmto nezaočkovaným dovoľte úradne sa zaočkovať aj napr. v Maďarsku takými vakcínami, ktoré sú v súlade s ich svedomím. A táto výhrada čo svedomí u nich pominie, čím sa zvýši zaočkovanosť občanov SR.

Prečo cirkev nepožiadala o nezávadné vakcíny?

Prekvapuje ma, že o takéto – eticky nezávadné vakcíny – doposiaľ nepožiadala naša cirkevná vrchnosť, ani žiaden člen vlády. Aspoň veriaci. Keďže som takúto ich snahu do dnes nezaregistroval, a keďže napätie enormne stúpa, rozhodol som sa teda požiadať o túto pomoc pre týchto ľudí ja. Preto Vám píšem tento list.

Vážený pán premiér ak sa Vám to podarí, títo nezaočkovaní, ale aj charakterní ľudia si Vás budú, preto určite vážiť. A budú Vám sa to určite vďační. Hoci sa niektorým títo nezaočkovaní ľudia možno javia ako nezodpovední, opak je pravdou: Sú vysoko zodpovední.

Raz bude každá totalita porazená, aj tá liberálna…

Veľmi dobre totiž vedia, že za hlas svojho svedomia sa budeme všetci zodpovedať predovšetkým Všemohúcemu Bohu. Veď

vďaka takýmto ľudom, pre ktorých je hlas ich svedomia viac, ako ich sloboda, alebo aj život, práve vďaka takým bola porazená fašistická a neskôr aj komunistická totalita

Každá, preto bola a bude porazená. Raz aj tá liberálna, ktorá sa nám tu už pomaličky a nenápadne natláča.

Stop vakcíne z potratov

Už Vašim pokusom o zabezpečenie eticky bezproblemových vakcín dáte najavo tejto
skupine nezaočkovaných ľudí, že rešpektujete aj ich svedomie a dôstojnosť. Ale aj v súlade s vyššie uvedeným dokumentom dáte tak verejne najavo výrobcom, ale aj ich objednávateľom, že nie všetky ich postupy sú morálne dobré, aj keby možno mali morálne dobrý cieľ. A že tu existuje určitá skupina ľudí, ktorá má záujem o eticky bezproblémové vakcíny. A iba o také. Iné odmieta.

Nedovoľte zneužiť hrubú silu

Ak by sa Vám to aj nepodarilo presadiť, určite nedovoľte, aby sa niekto zneužitím
hrubej sily, čo i len pokúsil znásilniť telo, rozum, aj dušu týchto ľudí, o čo sa márne a bezúspešne snažia už dlhšiu dobu niektorý naši bratia a sestry – liberálne zmýšľajúci.
Verím, že Vy tak nerobíte. Keby to urobil ktokoľvek, bol by to len začiatok jeho
morálnej prehry.

Kto totiž nerešpektuje dobrý hlas svedomia, nerešpektuje Boží hlas. Nerešpektuje Boha.

Bolo by to „ úradné“ schválenie začiatku novej totality – tej liberálnej

Vakcinačný kanibalský mechanizmus

Zapol by sa takto „ samokanibalský“ mechanizmus, ktorý by v prvej fáze „zožral“ najprv mravne zásadových ľudí v našej spoločnosti. A naša spoločnosť by sa následne celá zrútila, ako most bez dobrej armatúry. Modlím sa, aby takýto scenár nenastal. Tak toto je môj konkrétny návrh pomoci pre veľkú skupinu ľudí. Ktorý sú ešte dnes nezaočkovaný, len pre hlas svojho svedomia. Ale je to aj jeden z čestných spôsobov na zvýšenie zaočkovanosti na Slovensku a tým aj spôsob ako pomôcť všetkým ľuďom na Slovensku.

Ak človek nasleduje nezavinene aj svoje mylné svedomie, hriech nemá. Iba sa mýli. A Boh mu to aj tak započíta k dobru. S týmto som Vám napísal aj tento list.

S úctou

Marián Kuffa
Správca farnosti Žákovce

Podobné články

Diskusia(4)

  1. Norimberský kódex zakazuje každú násilnú injekciu, aj keby bola vyrobené postupom morálne nezávadným. Dôstojnosť človeka vyžaduje slobodnú možnosť odmietnutia injekcie. Nijako sa nedokážem stotožniť so žiadnou injekčnou tyraniou. Nikto nikoho nesmie nútiť do žiadnej injekcie. Je to potupa človeka.

  2. Sinopharm – ano super vakcina ktora v podstate nefunguje a komunisticka cina ju testovala “nezavadne” na polityckych vaznoch….

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button