SLOVENSKO

Historická udalosť: Martinská deklarácia slovenského národa

Účastníci deklaračného zhromaždenia pred 103 rokmi prijali Deklaráciu slovenského národa nezávisle od udalostí z 28. októbra 1918, keď v Prahe bola vyhlásená Česko-slovenská republika (ČSR).

Účastníci deklaračného zhromaždenia, ktoré zvolal politik a advokát Matúš Dula, prijali v Turčianskom Svätom Martine 30. októbra 1918 Deklaráciu slovenského národa, známu aj pod názvom Martinská deklarácia. Tento deň – 30. október – sa od roku 1993 na Slovensku slávi ako pamätný deň podľa zákona Národnej rady (NR) SR o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch.

Dôraz na samourčovacie právo Slovákov

“Zastupitelia všetkých slovenských politických strán, shromaždení dňa 30. oktobra 1918 v Turčianskom Sv. Martine a organizovaní v Národnú Radu slovenskej vetvy jednotného česko-slovenského národa, trvajú na zásade samourčovacieho práva národov prijatej celým svetom. Národná Rada vyhlasuje, že v mene česko-slovenského národa bývajúceho v hraniciach Uhorska, je jedine ona oprávnená hovoriť a konať.”

To sú úvodné slová z Deklarácie slovenského národa, ako ju v úplnom znení podpísali Karol Anton Medvecký, tajomník Slovenskej národnej rady, a Matúš Dula, predseda Slovenskej národnej rady. Fotokópiu Deklarácie slovenského národa, zverejnenú v Národných novinách, roč. XLIX, 31. 10. 1918, č. 128B., str. 1, publikovala Slovenská národná knižnica (SNK) na svojom webe.

Účastníci deklaračného zhromaždenia pred 103 rokmi prijali Deklaráciu slovenského národa nezávisle od udalostí z 28. októbra 1918, keď v Prahe bola vyhlásená Československá republika (ČSR), o čom poprední verejní činitelia na Slovensku vtedy nemali informácie.

Zhromaždenie politikov v mene národa

V Turčianskom Svätom Martine sa zhromaždilo vyše 200 zástupcov z takmer všetkých oblastí Slovenska, aby spoločne uvažovali o niektorých hľadiskách pripravovanej deklarácie, najmä o stupni jednoznačnosti prihlásenia sa k československému štátu.

Ilustrácia: telegram odoslaný o výsledku zhromaždenia do Prahy

Na slávnostnom zasadnutí katolícky kňaz, politik a popredný predstaviteľ slovenského národného hnutia Andrej Hlinka vyzval slovenský národ na jednotu a svornosť. Účastníci stretnutia prijali návrh deklarácie, ktorú vypracoval evanjelický kňaz, verejný činiteľ, politik a náboženský spisovateľ Samuel Zoch.

Vytvorenie Slovenskej národnej rady

Popoludní pokračovalo zhromaždenie vo svojom zasadaní v obchodnej sále Tatrabanky, na ktorom sa opäť zišlo takmer 200 ľudí. Najskôr sa na návrh Matúša Dulu dotvorila Slovenská národná rada, do ktorej zhromaždenie zvolilo 25 členov na čele s 12-členným výkonným výborom.

V jej mene prijalo zhromaždenie Deklaráciu slovenského národa, pričom jej návrh predniesol Zoch. V deklarácii sa odmietlo právo uhorskej vlády konať v mene slovenského národa. Vyhlásila Slovenskú národnú radu za jeho jediného oprávneného zástupcu hovoriť a konať v jeho mene a žiadala preň právo na sebaurčenie na základe úplnej nezávislosti, ako aj uzatvorenie okamžitého mieru.

Rozchod Slovensko s Uhorskom

Celý obsah Martinskej deklarácie vyjadroval myšlienku spoločného štátu Slovákov a Čechov. Oficiálne sa v nej zrušil zväzok Slovenska s Uhorskom, utváral a potvrdzoval sa nový zväzok s českým národom. Stala sa jedným zo základných dokumentov zrodu česko-slovenského štátu a prispela k jeho konštituovaniu.

Vo večerných hodinách sa členovia výkonného výboru dozvedeli, že Rakúsko-Uhorsko kapitulovalo a v Prahe vyhlásili Československú republiku. Nové fakty sa odzrkadlili v zmenách v pôvodnom texte Martinskej deklarácie, najmä v tom, že rakúsko-uhorský minister zahraničných vecí Július Andráši (Gyula Andrassy) uznal požiadavky prezidenta Spojených štátov amerických Thomasa Woodrowa Wilsona. V súvislosti s týmito doplňovacími aktmi sa hovorilo o tzv. tajnej klauzule Martinskej deklarácie.

Martinská deklarácia je príkladom aktu suverenity a zvrchovanosti národa rozhodovať reprezentatívne a iniciatívne o svojom osude a štátotvorných záležitostiach, čo je nemenný a nadčasový princíp, ktorého by sa mali politici pridŕžať aj v súčasnosti.

Zoznam

prítomných účastníkov deklaračného zhromaždenia, tak ako ho uverejnili 31. októbra 1918 Národnie noviny:

Cyrill Kresák, direktor banky, Senica. Jur Janoška, ev. farár Lipt. Sv. Mikuláš. Otto Škrovina, ev. farár, Turčiansky Sv. Martin. Miloš Lacko, fabrikant, Lipt. Sv. Mikuláš. Štefan Šaško, ev. farár, Leštiny. Ivan Turzo, úradník, Turčiansky Sv. Martin. Gustáv Šimko, mešťan, Turčiansky Sv. Martin. Ján Hvizdák, kupec, Turčiansky Sv. Martin. Fedor Jesenský, úradník, Turčiansky Sv. Martin. Ján Straka, úradník, Turčiansky Sv. Martin. Ján Janček st, fabrikant, Ružomberok. Ján Krivoš, veľko-obchodník, Ružomberok. Gustáv Bežo, typograf, Trnava. Sveto Kresák, univ. poslucháč, Senica. Ján Hlavaj, staviteľ, Turčiansky Sv. Martin. Dr. Štefan Prikopa, lekár, Turčiansky Sv. Martin. Dr. Jozef Zlocha, advokát, Turčiansky Sv. Martin. Mikuláš Čajda, úradník, Turčiansky Sv. Martin, Dušan Šulc, správca kníhtlačiarne, Ružomberok. Gustáv Škodáček, univ. poslucháč, Vŕbové. Matúš Duchaj, advokát, Turčiansky Sv. Martin. Pavol Buocik, holič, Turčiansky Sv. Martin. Milan Frig, úradník, Budapešť. Ivan Frič, lekárnik, Košice. Dr. Dušan Halaša, advokát, Turčiansky Sv. Martin. Samuel Kuchárik, úradník, Turčiansky Sv. Martin. Lajo Vanovič, direktor banky, Turčiansky Sv. Martin. Vladimír Fábry, úradník, Turčiansky Sv. Martin, Ján Obuch, správca, Stubňa. Gustáv Izák, advokát, Turčiansky Sv. Martin. Dr. Ján Izák, detto. Dr. Karol Kmeťko, r. kat. farár, Teplička. Anton Hromada, redaktor a r. katol. farár, Stankovany. Dr. Metod Bella, ev. farár, Ružomberok. Ferd. Juriga, kraj. vyslanec, Vajnory. Ján Slávik, ev. farár, Dobronivá. Ján Ružiak, advokát, Liptovský Sv. Mikuláš. Ľudovít Boor, ev. farár, Nadlak. Dr. Ivan Dérer, advokát, Malacky. Dr. Samo Daxner, advokát, Tisovec. Dr. Ľudovít Šimko, lekár, Senica. Martin Albíny, úradník, Piešťany. Blažej Bulla, staviteľ, Turčiansky Sv. Martin. Gustav Korbeľ, úradník, Turčiansky Sv. Martin. Štefan Fundárek, r. kat. kaplán, Beluša. Ján Vojtaššák, redaktor a kat. farár, Veľká ves. Miloš Petrikovič, úradník, Turčiansky Sv Martin. Dr. Rudolf Markovič, advokát, Nové Mesto n/V. Ján Ivaška, hospodár, Turčiansky Sv. Martin. Pavol Supík, hospodár, Sučany. Pavol Stuchlý, hospodár, Liesňa. Ivan Karlovský, veľko-statkár, Príbovce. Dr. Cyrill Horvát, pravotár, Senica. Dr. Miloš Šimko, pravotár, Frašták. Fedor Ruppeldt, ev. kaplán, Sučany. Gejza Mego, technik, Vrbové. Ján Bízik, hospodár, Príbovce. Michal Karlovský, hospodár, Malá Vieska. Milan Štetka, ev. farár, Turany. Dr. Géza Rehák, lekár, Prešporok. Vladimír Čobrda, ev. farár, Smrečany. Samuel Jurenka, dir. banky, Myjava. Ivan Trnovský, obchodník, Turčiansky Sv. Martin. Jozef Hanzalík, úradník, Krupina. Pavel Neckár, ev. farár Trnovec. Ján Harman, ev. kaplán, Príbovce. Ján Janota, roľník, Rakovo. Slavo Országh, veľko-statkár, Láclavá. Dr. Jozef Uram, lekár, Budapešť. Jozef Gašparík, kníhkupec, Turčiansky Sv. Martin. Štefan Peťko, úradník, Turčiansky Sv. Martin. Adolf Horvát, dielovedúci, Košice. Ján Maršálko, garbiar, Lipt. Sv. Mikuláš. Emanuel Lehocký, redaktor, Prešporok. Štefan Krčméry, kaplán, Prešporok. Ján Burjan, staviteľ, Ružomberok. Dr. Igor Beniač, advokát, Nový Sad. Andrej Mihal, ev. farár, Vrútky. Štefan Mnoheľ, redaktor, r. katol. kňaz, Ružomberok. Andrej HIinka, kat. kňaz, Ružomberok. Samo Zoch, ev. farár, Modra. Ján Čičmanec, mešťan, Turčiansky Sv. Martin. Jozef Fábry, veľko-kupec, Turčiansky Sv. Martin. Ján Koza, podujímateľ, Turčiansky Sv. Martin. Michal Brxa, kachliar, Turčiansky Sv. Martin. Dr. Emil Stodola, advokát, Budapešť. Dr. Igor Dula, lekár, Turčiansky Sv. Martin. Dr. Karol Štúr, advokát, Trenčín. Aurel Styk, dirigent banky, Kubín. Samo Štarke, mešťan, Turčiansky Sv. Martin. Ilja Paulíny-Tóth, medik, Turčiansky Sv. Martin. Matej Murín, direktor, Žilina. Vladimír Markovický, bankový direktor, Ružomberok. Jozef Prokša, hospodár, Sv. Peter. Lad. Tomka Markovický, veľko-statkár, Bystrička. Platon Pauliny-Tóth, univ. poslucháč. Turčiansky Sv. Martin. Ján Meličko, ev. učiteľ, Turčiansky Sv. Martin. Pavel Štarke, obchod. akademik, Turčiansky Sv. Martin. Jozef Požeský, statkár, Valca. Ján Plica, obch. akad. Rakovo. Justín Rehák, podujímateľ, Bytča. Ďuro Mičura, advokát, Bytča. Jozef Karlovský, obchodník, Príbovce. Ľudovít Fiala, sekretár banky, Turčiansky Sv. Martin.

(V zozname chýbajú mená predsedu Slovenskej národnej rady Matúša Dulu a tajomníka Slovenskej národnej rady Karola Antona Medveckého, keďže boli uvedené už pod deklaráciou)

-red1-

 

Zroj
terazHN Historymatica slovenská

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button