SLOVENSKO

Hodnotiaca  správa USA o obchodovaní s ľuďmi  Hegerovu vládu nepotešila: nespĺňame ani minimálne štandardy

Ilustračné foto: Ministerstvo vnútra SR

Vláda SR v stredu vzala na vedomie informáciu o hodnotiacej správe USA o obchodovaní s ľuďmi. Zákon Spojených štátov amerických (USA) z roku 2000 o ochrane obetí obchodovania s ľuďmi (TVPA) ukladá ministrovi zahraničných vecí USA povinnosť predložiť každoročne výročnú Správu o obchodovaní s ľuďmi (tzv. Trafficking in Person Report [TIP]) Kongresu USA.

Cieľom tejto TIP správy je podnecovať aktivitu a vytvárať medzinárodné partnerstvá v boji proti obchodovaniu s ľuďmi.

Prístup vlády USA k boju proti obchodovaniu s ľuďmi je v súlade s Protokolom o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, najmä so ženami a deťmi, ktorý dopĺňa Dohovor Organizácie spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu.

Každá krajina, na ktorú sa vzťahujú minimálne štandardy TVPA, musí byť zahrnutá do výročnej správy a priradená k jednej z troch úrovní alebo na zoznam sledovaných krajín. Správa o obchodovaní s ľuďmi 2022 hodnotí úsilie 188 vlád, vrátane vlády USA, v boji proti obchodovaniu s ľuďmi.

  1. krajiny hodnotené ako tie, ktoré spĺňajú minimálne štandardy TVPA na elimináciu obchodovania s ľuďmi, sú umiestnené na úrovni 1.,
  2. krajiny, ktoré tieto minimálne štandardy nedosahujú, no vynakladajú značné úsilie na ich dosiahnutie, sú zaradené na úroveň 2 alebo na zoznam sledovaných krajín na úrovni 2. a 3. krajiny, ktoré minimálne štandardy nespĺňajú a zároveň nevynakladajú týmto smerom úsilie, sú zaradené do úrovne 3.

Súčasťou správy je aj odporúčaný akčný plán načrtávajúci kľúčové oblasti k dosiahnutiu minimálnych štandardov pre potláčanie obchodovania s ľuďmi vymedzených v TVPA.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je gestorom problematiky obchodovania s ľuďmi.

Ministerstvo prijalo od zastupiteľstva USA informáciu o vydaní Správy o obchodovaní s ľuďmi 2022, ktorá bola zverejnená 19. júla 2022 Ministerstvom zahraničných vecí USA.

Hodnotenie Slovenskej republiky

 

Podľa TIP správy Slovensko zatiaľ nespĺňa minimálne štandardy pre potláčanie obchodovania s ľuďmi, no intenzívne sa snaží o ich dosiahnutie.

V porovnaní s predchádzajúcim sledovaným obdobím náš štát celkovo vyvíjal väčšiu snahu, s prihliadnutím na negatívny vplyv pandémie COVID-19 na jeho kapacity v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

Slovensko aj preto zostáva zaradené na úrovni č. 2. Snaha našich štátnych orgánov sa prejavila aj stíhaním a odsúdením väčšieho počtu obchodníkov s ľuďmi ako v predchádzajúcom roku. Došlo tiež k sprevádzkovaniu pätnástich miestností určených na výsluch obetí po celej krajine a bol schválený nový národný akčný plán.

Štátnym orgánom sa však nepodarilo dosiahnuť minimálne štandardy vo viacerých kľúčových oblastiach.

Súdy naďalej vynášali mierne rozsudky, v dôsledku čoho bolo v roku 2021 až 71 percent osôb obvinených z obchodovania s ľuďmi odsúdených len na podmienečné tresty.

Znižuje sa tým snaha vyvodiť zodpovednosť odsúdených, klesá odrádzajúci charakter trestu, vzniká potenciálne bezpečnostné riziko pre obete a tresty nezodpovedajú závažnosti skutku, argumentuje americká správa kritické výhrady.

Štátne orgány v porovnaní s predchádzajúcim rokom tiež viedli vyšetrovanie v menšom počte prípadov v tejto oblasti a identifikovali menej obetí.

Identifikácia obetí obchodovania zostáva nedostatočná a štátne orgány nevyvíjajú primeranú a aktívnu snahu na identifikáciu obetí obchodovania na území krajiny, či ide o slovenských alebo zahraničných štátnych príslušníkov.

Štátne orgány tiež stále nezaviedli dostatočné právne záruky na ochranu obetí pred možným postihom za nezákonné skutky, ku ktorých spáchaniu ich donútili obchodníci s ľuďmi.

Nie sú informácie o tom, že by štát zabezpečil adekvátnu odbornú prípravu prokurátorov a sudcov o problematike obchodovania s ľuďmi. Takisto nebolo zaznamenané, že by súdy uložili povinnosť nahradiť škodu obetiam obchodovania, a štátne orgány len zriedka priznávali odškodnenie.

Hlavná vec, že exministerka spravodlivosti je naďalej  tím líderkou SaS a minister vnútra ustál už siedme odvolávanie z funkcie.

-red5-

Zroj
rokovania.gov.sk

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button