SLOVENSKO

Kolíkovej reforma súdnictva sa vzďaľuje od európskych štandardov

Európska asociácia sudcov preto nalieha na Slovensko, aby prijalo vhodné opatrenia v súlade s európskymi štandardami na obnovenie záruk nezávislosti súdnictva.

Európska komisia a Európska asociácia sudcov majú obavy týkajúce sa niektorých aspektov justičnej reformy na Slovensku. Platforma sudcov SR Sudnamoc.sk tak v stanovisku upozorňuje na to, že reforma súdnictva sa vzďaľuje od európskych štandardov.

Združenie sudcov Slovenska nebolo zapojené do prípravy reformy justície, čo je samo osebe vzdialením sa od európskych štandardov a nedobrým signálom

skonštatovala viceprezidentka Združenia sudcov Slovenska Ayše Pružinec Eren.

Dodržanie európskych štandardov nezávislosti justície je súčasťou základných hodnôt právneho štátu, na ktorých je Európska únia postavená. “Ohrozenie nezávislosti justície môže byť prekážkou čerpania finančných prostriedkov z plánu obnovy,” pripomenula členka legislatívneho výboru Združenia sudcov Slovenska Dana Jelinková Dudzíková.

Platforma Sudnamoc.sk poukazuje aj na stanovisko Európskej komisie a Európskej asociácie sudcov. Inštitúciám sa nepozdáva, že reforma ráta s možnosťou odvolať člena Súdnej rady, kedykoľvek, aj bez uvedenia dôvodu.

EÚ chce záruky nezávislosti súdnej moci od výkonnej moci

“Eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders zdôrazňuje, že je dôležité, aby Súdna rada požívala dostatočné garancie, pokiaľ ide o jej nezávislosť voči zákonodarnej moci a výkonnej moci, a to aj pokiaľ ide o spôsob, akým môžu byť jej členovia odvolaní,” priblížila platforma.

K novému trestnému činu ohýbania práva európske inštitúcie uvádzajú, že každý režim upravujúci zodpovednosť sudcov musí poskytnúť jasne a určito nevyhnutné záruky, aby sa predišlo riziku jeho použitia ako nástroja nátlaku na súdnu činnosť alebo ako systému politickej kontroly obsahu súdnych rozhodnutí.

“Rezolúcia Európskej asociácie sudcov vo vzťahu k súdnej mape zdôrazňuje, že v prípade takých dôležitých reforiem súdneho systému sa vyžaduje intenzívne a podstatné zapojenie súdnictva. Takéto zapojenie je súčasťou európskych štandardov. Reformy takéhoto rázu by nemali byť implementované narýchlo, ale vyžadujú rozsiahle a podrobné posúdenie,” priblížila platforma.

Európska asociácia sudcov preto nalieha na Slovensko, aby prijalo vhodné opatrenia v súlade s európskymi štandardami na obnovenie záruk nezávislosti súdnictva a zapojili zástupcov súdnictva vrátane Združenia sudcov Slovenska do prebiehajúcich alebo budúcich reformných projektov.

-red1-

Zroj
teraztasr

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button