ParlamentSLOVENSKO

Mimoriadnu situáciu na Slovensku môže vláda vyhlásiť aj pri príleve cudzincov

Návrh novelizovaného zákona o azyle by mal umožniť vláde vyhlásiť poskytovanie dočasného útočiska aj bez rozhodnutia Rady Európskej únie.

Mimoriadnu situáciu má byť možné vyhlásiť aj v prípade hromadného prílevu cudzincov. Vyplýva to z návrhu zákona o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktorý v piatok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Parlament rokuje o zákone v skrátenom legislatívnom konaní. Materiál obsahuje novelizácie zákona o civilnej ochrane, zákona o azyle i kybernetickej bezpečnosti.

Návrh zákona vychádza z reakcie na vojnový konflikt, odohrávajúci sa na území Ukrajiny a možného ďalšieho vývoja, ktorý môže vyústiť do masovej migrácie cudzincov na územie Slovenska.

V dôsledku toho bude potrebné realizovať opatrenia hospodárskej mobilizácie, a to najmä vecné plnenia vzhľadom na potrebu zabezpečenia ubytovania cudzincov, organizáciu dopravného zabezpečenia, organizáciu zdravotníckeho zabezpečenia a prípadne s tým súvisiace uloženie pracovnej povinnosti. Realizácii týchto opatrení musí predchádzať vyhlásenie príslušnej krízovej situácie,” zdôvodnili predkladatelia z Ministerstva vnútra (MV) SR.

Návrh novelizovaného zákona o azyle umožňuje vláde vyhlásiť poskytovanie dočasného útočiska aj bez rozhodnutia Rady Európskej únie. V zákone sa zároveň precizujú ustanovenia, ktoré upravujú poskytnutie dočasného útočiska, ako sú podrobnosti začatia konania vrátane rozhodovacích lehôt vzhľadom na očakávaný nápor na kapacity migračného úradu. Poskytnutie dočasného útočiska bude možné odmietnuť napríklad pre trestnú činnosť cudzinca, prípadne ohrozenie bezpečnosti SR.

Blokovanie médií

Úpravou zákona o kybernetickej bezpečnosti sa sleduje cieľ zamedziť šíreniu škodlivého obsahu na internete prostredníctvom nového inštitútu “blokovania“, ktorý má platiť do konca roka 2022.

Škodlivým obsahom sa rozumie programový prostriedok alebo údaj, ktorý zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť kybernetický bezpečnostný incident. Škodlivou aktivitou sa rozumie akákoľvek činnosť, ktorá zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť kybernetický bezpečnostný incident, podvodnú činnosť, odcudzenie osobných údajov alebo citlivých údajov, závažné dezinformácie a iné formy hybridných hrozieb,” uvádza sa v zákone.

K tomuto novému nedemokratickému inštitútu názorovej cenzúry pripravujeme samostatný materiál, sledujte nás preto ďalej.

-red2-

 

 

Cez
teraz

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button