SLOVENSKO

Návraty pred rok 1989: Za urážku verejného činiteľa má hroziť pokuta 500 eur

Za urážku verejného činiteľa pre výkon jeho právomoci by sa mohla ukladať pokuta až do výšky 500 eur v riadnom konaní a do 33 eur v blokovom konaní. Ministerstvo vnútra SR to navrhuje v novele zákona o priestupkoch, ktorá je súčasťou novelizácie zákona o Policajnom zbore. Návrh legislatívy je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Nový priestupok by sa mal zaradiť do kategórie priestupkov proti verejnému poriadku. „V súčasnosti sa verbálne útoky na verejných činiteľov prejednávajú okresnými úradmi ako priestupky voči občianskemu spolunažívaniu, a rovnako ich prejednávajú aj obecné polície v blokovom konaní,” vysvetlil rezort v dôvodovej správe s tým, že vyššej spoločenskej nebezpečnosti zodpovedá aj horná hranica sankcie za priestupok.

Ministerstvo návrh zdôvodňuje aj zvyšovaním verbálnej agresivity voči príslušníkom Policajného zboru a iným verejným činiteľom.

Menovky sa dostali na policajné rovnošaty ustanovením prostredníctvom zákona č. 155/2003 Z. z., účinného od 01.07.2003. Do tohto dátumu preukazoval policajt príslušnosť k PZ služobnou rovnošatou „len“ s identifikačným číslom, podobne ako za totality. keďže sa množili  prípady zneužívania právomocí, zaviedlo sa toto identifikačné opatrenie. Odstránenie menoviek sa javí ako neprimeraná a nedôvodná ochrana príslušníkov PZ, čo je typické pre totalitné represívne režimy.

Môže to tiež signalizovať prípravu na tvrdšie zásahy polície voči občanom v budúcnosti v súvislosti s protestmi pri uplatňovaní ústavných práv a slobôd alebo pri očakávanom odpore verejnosti pred ďalšími covid represiami.

-red3-

Zroj
teraztasr

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button