SLOVENSKOSVET

Objavujú Ameriku: Európsky parlament sa zaoberá demografickým poklesom v EÚ

Nové výzvy pre obyvateľstvo predstavujú aj nové výzvy digitalizácie pracovných miest, do čoho bude EÚ investovať značné finančné prostriedky.

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu v Bruseli hlasovali o správe rumunského poslanca Daniela Budu, ktorá vyzýva na dohodu na úrovni EÚ o demografických údajoch s cieľom zvrátiť demografické trendy v regiónoch EÚ pomocou nástrojov politiky súdržnosti.

Depopulácia a starnutie obyvateľstva sú problémy, ktoré treba riešiť nielen na národnej, ale aj celoeurópskej úrovni, uviedli v tejto súvislosti slovenské europoslankyne Miriam Lexmann (KDH) a Lucia Ďuriš Nicholsonová (nezávislá).

Neskoro hasia problém

Lexmann konštatovala, že riešiť túto krízu je už dosť neskoro a upozornila, že na Slovensku sú návrhy na vznik Rady pre rodinnú politiku a demografický rast. Nedávno vyšla prognóza Inštitútu finančnej politiky, podľa ktorej Slovensko bude mať zo všetkých krajín EÚ najvyššie verejné výdavky pre oblasť starostlivosti o dôchodcov. Podľa nej túto krízu treba rozložiť do dvoch úrovní – pokles pôrodnosti a odliv vidieckeho obyvateľstva do miest či z chudobnejších krajín do tých bohatších.

Ilustrácia: európske elity sa zaoberajú právami LGBTI viac ako prorodinnou politikou a demografickým úpadkom Európanov

Lexmann: Na zvrat treba prorodinnú politiku

Na zvrátenie poklesu pôrodnosti treba opatrenia, ktoré podporujú rodinnú politiku – skĺbenie pracovného života s rodinným, lepšia infraštruktúra starostlivosti o deti a tiež lepšia starostlivosť o závislých členov rodiny. „Takáto infraštruktúra je nevyhnutná na to, aby sa podarilo zvrátiť súčasný pokles populácie,“ uviedla Lexmann.

Odliv mladých na Západ

Slovensko podľa nej trpí veľkým odlivom mladých ľudí, odborníkov ale aj podnikateľov a živnostníkov, ktorí si našli uplatnenie v zahraničí. Prieskumy naznačujú, že dôvody tohto stavu nie sú vždy iba o vyššom ohodnotení práce v cudzine, ale aj o tom, že doma im chýba systém, ktorý by im umožnil pokojne vykonávať ich činnosť, napríklad nedostatočný prístup k technológiám.

Ilustrácia: mapa prirodzených prírastkov (modrá) a úbytkov (červená) obyvateľstva

 

Europoslancom chýbajú dáta

Lexmann pripomenula, že plán obnovy po koronakríze i rozpočet EÚ cez štrukturálne sociálne a kohézne fondy môžu poslúžiť na vytvorenie infraštruktúry, ktorá občanov podporí v tom, aby mali deti a aby mladí ľudia neodchádzali do zahraničia. EP úzko sleduje demografickú politiku Európskej komisie a vyzýva ju, aby predložila aktuálne dáta a štúdie o demografickom poklese. Tie umožnia prísť s cielenými riešeniami pre jednotlivé regióny krajín, členské štáty a EÚ ako takú.

Nicholsonová: Katastrofálne prognózy

Poslankyňa Ďuriš Nicholsonová uviedla, že ako šéfka Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci sa s touto témou stretáva na dennej báze.

„Tie prognózy sú katastrofálne. Hovoria, že do roku 2070 až 60 percent európskej populácie bude vo veku nad 65 rokov a okolo 13 percent nad 85 rokov,“ povedala. Situácia sa rôzni od regiónu k regiónu, lebo v niektorých nie sú investície ani dobudovaná infraštruktúra, čo vedie k masovému odchodu mladých ľudí.

Pomenovať otvorene hlavné problémy

„Je preto dôležité pomenovať hlavné problémy a najviac dostupných zdrojov investovať tam, kde ich najviac treba, do zaostalých regiónov. Aby sme vybudovali infraštruktúru, prilákali investície a vytvorili pracovné miesta. To udrží mladých ľudí v regiónoch dostatočne na to, aby si tam zakladali rodiny,“ konštatovala Ďuriš Nicholsonová.

Čaká nás aktívne starnutie

Podľa nej sa viac treba venovať aj téme aktívneho starnutia, kde Slovensko zaostáva. Nové výzvy pre obyvateľstvo predstavujú aj nové výzvy digitalizácie pracovných miest, do čoho bude EÚ investovať značné finančné prostriedky. Tu vidí možnosť získať cez národný plán obnovy a sedemročný rozpočet EÚ potrebné zdroje na investície do ľudí, aby boli lepšie pripravení na nadchádzajúce zmeny.

„Osobitnou kategóriou sú sociálne služby, ktoré na Slovensku musia prejsť veľkou reformou. Treba ísť cestou podpory terénnych sociálnych služieb, aby starí ľudia odkázaní na sociálnu pomoc mohli žiť vo svojom prostredí a mali kvalitnejší život,“ povedala Ďuriš Nicholsonová.

Redakčný názor

Európske inštitúcie by mohli zverejniť dáta, koľko stojí spoločný rozpočet, aj rozpočty národných štátov prílev migrantov. Elity únie by namiesto masívnej podpory migrácie z tretích krajín mali zacieliť pozornosť aj financie na zvýšenie pôrodnosti pôvodného európskeho obyvateľstva, ktoré na rozdiel od tretieho sveta a ostatných kontinentov vymiera!

Tento prirodzený zámer sa však nemôže podariť, pokiaľ budú politikom diktovať agendu liberálno-ľavičiarske ideológie na čele s neomarxizmom, multikulturalizmom, genderizmom, sexizmom, feminizmom, antirasizmom… ktoré blokujú tradičné hodnoty a namiesto Európanov podporujú inváziu cudzích kultúr, náboženstiev aj národov do Európy.

Kruté čísla vymierania Európanov. Za 50 rokov pokles o polovicu

Podľa správy o demografii komisie Rady Európy, do roku 2050 sa zníži počet Nemcov o 23 miliónov, Talianov o 16 miliónov a Rusov o 30 miliónov.

Pred 50 rokmi obyvateľstvo európskych krajín tvorilo 22 % z celkového počtu obyvateľov Zeme a v súčasnosti tento údaj klesol na 10 % a podľa niektorých správ na 8 %. V najbližších 50 rokoch bude tento počet klesať na 6,5 % alebo dokonca na 4,5 %.

V roku 2050 budú Európania v Európe menšinou

Podľa iných slov sa v roku 2050 pôvodní obyvatelia Starého sveta môžu stať u seba doma menšinou. Na rozsiahlom území, od Reykjavíku po Moskvu, úmrtnosť bielej rasy prevyšuje pôrodnosť. Pokiaľ sa v roku 1990 deficit pôrodnosti týkal iba Nemecka, Bulharska a Maďarska, tak v roku 2002 sa rozšíril na 12 krajín strednej Európy.

Ilustrácia: graf – trvalý pokles pôrodnosti na Slovensku. Zdroj: ŠÚ SR

Každý desiaty Európan bude mať nad 80 rokov

Približne v roku 2050 presiahne polovica všetkých obyvateľov Európy 50 rokov života a každý desiaty 80 rokov. Dôchodcov budú stovky miliónov, čo spôsobí vážne ekonomické a sociálne problémy. Smutná štatistika miznúcej rasy. V roku 2000 bol počet obyvateľov Európy od Islandu po Rusko 728 miliónov obyvateľov. Pri súčasnom zachovaní úrovne pôrodnosti sa počet obyvateľov zníži na 600 miliónov. Taká je prognóza Demografického odboru OSN z roku 2001. Podľa inej štúdie sa populácia Európy za rovnaké obdobie zníži na 556 miliónov obyvateľov.

Moderný „čierny mor“

Také významné zníženie populácie Európy za rovnaké obdobie v percentách sa uskutočnilo v časoch čiernej smrti – morovej epidémie v rokoch 1347 – 1352.

Za rovnaké obdobie sa počet obyvateľov Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky zvýši o 3 až 4 miliardy ľudí. Z 20 krajín s najnižšou pôrodnosťou je 18 európskych krajín. Priemerná miera pôrodnosti v Európe klesla na 1,4 dieťaťa, zatiaľ čo pre zachovanie súčasnej úrovne populácie je potrebná minimálne 2,1.

Pokiaľ chce biela rasa prežiť a zachovať si svoj sociálny systém, musí nájsť bilióny eur, ozdraviť ľudí a presvedčiť svoje ženy rodiť dva až trikrát viac detí. Mnohí vrcholní politickí činitelia si ešte stále neuvedomujú, že to je momentálne prvoradý a základný cieľ, ako vôbec prežiť ako národ a rasa.

-RED1-

Zroj
teraztasrbiosferaklub

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button