MédiáSLOVENSKO

Od dnes platí mediálny zákon. Ten podľa SAN podstatné problémy nerieši a naopak, posilňuje kontrolu štátnej moci nad médiami

Stanovisko Slovenskej asociácie novinárov

Ilustračné foto: Pixabay s úpravou SKsprávy

Mimoriadny snem Slovenskej asociácie novinárov (SAN) sa venoval aj nesystémovým a politicky motivovaným rušením umeleckých fondov ako aj novým mediálnym zákonom z dielne ministerstva kultúry. Keďže od dnes platí nový mediálny zákon z obsiahleho stanoviska SAN vyberáme podstatné myšlienky.

Snem pripomenul že už po vražde Jána Kuciaka žiadal zmenu postavenia novinára v novom Mediálnom zákone. V tejto súvislosti SAN pochybuje, či len práca novinára na prospech spoločnosti je dostatočnou primeranou ochranou žurnalistov.

Organizácia už dlhšiu dobu upozorňuje na relatívnu novinársku slobodu. Konštatuje, že pojmy „novinár“ alebo „redaktor“ boli pred pár rokmi vytesnené aj z mediálneho zákona. Keďže novinár je „tribúnom ľudu“, SAN žiada primeranú ochranu ukotvenú v zákone s jasným určením.

Novy mediálny zákon však podstatné problémy nerieši. Ba naopak, posilňuje kontrolu štátnej moci nad médiami, upozornili proslovenskí novinári.

“Premaľovaný zákon”

Všetky novozriadené rady v Milanovej zákone sú iba premaľovaním pôvodnej rady pre vysielanie a retransmisiu. Organizácia zdôrazňuje, že pre novinára je podstatné ukotvenie jeho profesie v zákone tak, aby bol verejnou osobou, chránenou legislatívou.

Jediné, čo je podľa stanoviska ako tak v zákone dobré je len zavedenie ochrany zdroja informácie.

Na margo rušenia viacerých fungujúcich fondov na pomoc novinárom a umelcom ministerstvom kultúry novinárska asociácia zdôraznila, že väčšina  novinárov pracuje v slobodnom povolaní a ich príjmy sú často obmedzené ako aj financovanie domácich a zahraničných pracovných ciest.

Polená pod nohy tvorcov

Literárny fond má napríklad pre žiadateľov o tvorivé štipendiá možnosť poskytovať pobyt v zariadeniach, ktoré prevádzkuje. Aj tieto možnosti prispievajú k tvorbe kvalitných diel a duševnej pohody tvorcov.

SAN preto žiada ministerstvo, aby nemenilo to, čo sa osvedčilo a čo dobre funguje na prospech novinárskej obce, predovšetkým bez zasahovania politikov do systému tvorivo-umeleckých fondov.

Delegáti snemu SAN vyzvali ostatných kolegov-novinárov v relevantných médiách hlavného prúdu, aby poskytovali aktuálne, nestranné, neskreslené a overené informácie spôsobom, aby boli zrozumiteľné a vyvážené. Funkciu objektivity by mala podľa nich plniť najmä verejná služba v podaní RTVS.

Proslovenskí žurnalisti upozornili na dodržiavanie plurality názorov v médiách. Zdôraznili, že „jednostranné informovanie sme zažili už v minulosti“.

-red3-

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button