MédiáSLOVENSKO

Oživovanie politických mastodontov čechoslovakizmu: Otvorený list R. Ilievovi (TA3) a E. Tóth-Lendelovej (RTVS)

Spochybnenie štátu

Ilustračné foto: SKsprávy

 Dňa 1. januára 2023 o 9.00 televízia TA3 ústami Rastislava Ilieva pripomenula 30-výročie vzniku Slovenskej republiky. Absolútne diletantsky hovoril o rozdelení Česko-Slovenska. Prečo sa zubami-nechtami držíte lži a nedokážete sa držať faktografie: Česko-Slovensko zaniklo a jeho nástupníckymi štátmi sa stala Slovenská republika a Česká republika?

Tým, že takto krivíte pravdu len dokazujete, že Slovenská republika je pre Vás stále niečo také, ako rybia kosť v krku! A komentovať túto historickú udalosť ste dali zarytému čechoslovákovi Dušanovi Kováčovi, ktorý za 30 rokov dookola omieľa to isté bez ladu a skladu, je pod moju úroveň vôbec sa zaoberať jeho bludnými názormi.

Večer na RTVS v správach o 19.00 h mladučká redaktorka s peknou tváričkou Emília Tóth-Lendelová dala slovo druhému hlásateľovi masarykovského čechoslovakizmu, pani Zore Bútorovej. Hlásala rovnaké nezmysly ako Dušan Kováč, ale aspoň nevyzerala tak senilne.

Jednoznačne ale môžem konštatovať, že názorovo zakrnela a 30 rokov rozpráva stále to isté, ja jej aktivity sledujem celú jej profesionálnu existenciu v Inštitúte pre verejné otázky. 30 rokov rozpráva to isté, ako starý verklík. Neargumentuje faktami a kriví pravdu.

Prečo RTVS v deň významného výročia vyťahuje takúto vyhoretú existenciu?

Prečo nedali slovo aktívnym účastníkom procesu vzniku štátu, tým, ktorí ho aktívne tvorili? Neurobili tak len  pre jednu-jedinú vec: Nechcú, aby zaznela pravda, odmietajú pravdu a boja sa pravdy! V závere svojho príspevku Emília Tóth-Lendelová dodala, že Slovenská republika vznikla v roku 1993 a v roku 1998 sa vydala na proeurópsku cestu. A dovtedy, moja drahá, akou cestou Slovensko šlo? Proafrickou? Proázijskou? Ľudožrútskou? Ale možno – nebeskou.

Na záver ale to najdôležitejšie: Obe televízie, aj so svojimi čechoslováckymi vykopávkami, nezabudli vyplakávať, že rozhodli politici bez referenda. Na RTVS do tohto naratívu pribrali aj Agátu Šústovú Drelovú z historického ústavu SAV, ktorá dodala, že vznik bez referenda bol vnímaný negatívne aj navonok.

Pani Agáta, žiadam vás o fakty, o nič iné len o fakty! Mená autorov, ich vtedajšia pozícia, dátumy, presná citácia daných výrokov! Ak ich nemáte –  tak ste sa sama v priamom prenose pripravili o svoju vedeckú reputáciu historičky.

Mrzí ma to, ale človek je sám strojcom svojich úspechov aj porážok. Po tomto šote Vás už nik nebude brať vážne. A Pani Bútorovej, Kováčovi a tým, ktorí vyplakávajú za referendom: Voľby v r. 1992 na Slovensku veľmi jasne rozhodli o porážke profederálnych strán a víťazstve strán, ktorým išlo o slovenskú štátnosť.

To bolo vtedy jasné každému voličovi, ktorý vedel narátať do päť, však pani Bútorová. Víťazi týchto volieb na založenie štátu získali mandát vo voľbách, organizovať referendum 2-3 mesiace po parlamentných voľbách bol absolútny nezmysel!

T.G. Masaryk založil štát bez referenda a bez toho, aby on sám prešiel procesom akýchkoľvek volieb! Bol to fakticky samozvanec, aký mal mandát na založenie štátu, pani Bútorová? Masarykovi pán Kováč ani pani Bútorová nič nevyčítajú, pretože oni sú dodnes zástancami masarykovského čechoslovakizmu, podľa ktorého Slováci ani národom nie sú.

Ja hanbou týchto televízií, že sa snažia oživovať takýchto politických mastodontov.

Akýkoľvek výsledok referenda by bol len slovenskou porážkou, pretože aj prípadný pozitívny výsledok by priniesol podobný vývoj, aký vidíme na prípade Katalánska: Katalánci si zorganizovali referendum, vyjadrili sa za svoju štátnu samostatnosť a centrálna vláda v Madride ho vyhlásila za neplatné a organizátorov referenda zatvára do väzenia. Toto asi pani Bútorovej a pánovi Kováčovi chýba, politické nepokoje a Slováci vo väzniciach!

Emília Tóth-Lendelová, Rastislav Tóth, pýtam sa Vás: OSN má v súčasnosti 193 členov, združuje 193 národných štátov. Odpovedzte, koľko z týchto štátov vzniklo referendom?  Nájdite aspoň jeden taký štát! Ak by ste aj jeden náhodou našli, tak stále 99,9% štátov vzniklo bez referenda, možno 100 %. Prečo potom od Slovákov žiadate to, čo nežiadate napríklad od Burkina Faso, alebo od Kiribati? Odpovedzte!

Žiadam týmto a vyzývam Radu pre mediálne služby, aby sa týmito spomínanými programami televízie TA3 a RTVS zaoberala, a vyvodila príslušné dôsledky.

Tieto televízie svojim šotmi spochybnili založenie štátu Slovenská republika a tým spochybnili aj jej existenciu. Dopustili sa tým protištátnej činnosti a žiadam Vás o príslušné právne kroky!

Dr. Štefan Paulov

 

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button