Polemika

Odborník si podal právnika Šeligu

Na slová podpredsedu Za ľudí Juraja Šeligu v nedeľňajšej diskusnej  relácii Na telo TV Markíza, že  „o vine a nevine v právnom štáte rozhoduje súd“ zareagoval bývalý generálny prokurátor JUDr. Michal Vaľo, CSc.

Mladého ambiciózneho poslanca vycvičil z ústavnej lekcie. Podľa článku 50 odsek 1 Ústavy „Len súd rozhoduje o vine a treste za trestné činy“. Teda nie „o vine a nevine“, ale „o vine a treste“ rozhodujú súdy. Rozhodnúť pozitívne o vine a uložiť trest môže v právnom štáte len súd. Ale o tom, že dôkazná situácia alebo iné skutočnosti neodôvodňuje uznať obvineného vinným je bez akýchkoľvek pochybností oprávnený a povinný rozhodnúť aj prokurátor a to nielen na Slovensku, ale v drvivej väčšine demokratických právnych štátov.

Vaľo Šeligovi pripomenul,  že podľa článku 17 odsek 2 Ústavy nikoho nemožno stíhať inak, ako z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Podľa článku 149 Ústavy prokuratúra Slovenskej republiky je štátnym orgánom, ktorý chráni práva a zákonom chránené záujmy osôb, vrátane tých, ktoré zaručuje článkom 17 odsek 2 Ústavy.

Zdôraznil, že zákonom, ktorý ustanovuje dôvody a spôsob vedenia trestného stíhania je Trestný poriadok. Ten ustanovuje v ktorých prípadoch je prokurátor oprávnený a povinný podať obžalobu súdu a v ktorých prípadoch je naopak oprávnený a povinný rozhodnúť sám. Ak je napríklad nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie, že tento skutok nie je trestným činom, alebo že skutok nespáchal obvinený, prokurátor musí trestné stíhanie zastaviť, čím de facto rozhodne o nevine trestne stíhanej osoby.

Podanie obžaloby súdu v takýchto prípadoch by podľa Vaľa znamenalo porušenie práva dotknutej osoby na spravodlivý trestný proces. Posúdenie dôvodnosti trestného stíhania, ako aj následného podania obžaloby je v pôsobnosti prokuratúry, ako zástupcu štátu. Takéto rozhodnutie prokurátora súd nie je oprávnený preskúmať .

Bývalý GP pripomenul, že podobné oprávnenia majú prokuratúry a inak nazvané orgány verejnej obžaloby aj v iných demokratických právnych štátoch. Čím ďalej tým viac sa uplatňuje aj zásada oportunity, čo znamená, že prokuratúra môže rozhodnúť, že nezačne trestné stíhanie ani v prípade, že pre to sú splnené zákonné podmienky, ak vedenie trestného stíhania považuje za neúčelné (napr. v Holandsku, Belgicku, Anglicku, Švédsku…).

Pán Šeliga opakovaným vyslovovaním názoru, že aj o nevine osoby môže v právnom štáte rozhodnúť len súd buď preukazuje zarážajúcu neznalosť základných ústavných princípov právneho štátu, alebo sa snaží manipulovať verejnú mienku v prospech vlastných politických záujmov, zakončil svoje školenie Šeligu.

-red2-

Zroj
facebook

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button