SLOVENSKO

Poslanci odobrili správu Maroša Žilinku o činnosti prokuratúry

Z celkového počtu ukončených trestných stíhaní bola podľa správy podaná obžaloba na 26.206 osôb, čo je v porovnaní s rokom predtým pokles o 4,5 percenta.

Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok vzali na vedomie správu generálneho prokurátora Maroša Žilinku o činnosti prokuratúry za rok 2020. Správa konštatuje, že v minulom roku sa výrazne zvýšilo násilie v rodinách. V prípade zločinu týrania blízkej osoby bol zaznamenaný 18-percentný nárast trestných stíhaní.

K nárastu násilia voči zvereným osobám prišlo v celej Európe

zdôraznil generálny prokurátor. Táto skutočnosť podľa jeho správy súvisí s pandémiou nového koronavírusu a tým, že sa ľudia dlhodobejšie zdržiavali v domácnostiach. Prokuratúra venovala podľa správy v roku 2020 rovnako osobitnú pozornosť odhaľovaniu a vyšetrovaniu daňových trestných činov, ako aj problematike finančného vyšetrovania.

Celkový vývoj kriminality na Slovensku mal podľa správy aj v uplynulom roku klesajúcu tendenciu. “Do trestných registrov napadlo celkom 57.244 nových trestných vecí, čo predstavuje oproti roku 2019 pokles o 6,5 percenta,” hovorí správa. Nižší nápad nových trestných vecí sa podľa slov šéfa prokuratúry odzrkadlil v poklese počtu vybavených vecí aj stíhaných a obžalovaných osôb. 

“Napriek poklesu počtu vybavených trestných vecí bol zachovaný pozitívny trend pomeru vybavených vecí k nápadu nových trestných vecí, a to v prospech vybavených vecí,” priblížil.

Správa hovorí, že prokurátori v roku 2020 ukončili trestné stíhanie proti 31.866 osobám, čo je pokles o 6,6 percenta v porovnaní s rokom predtým. Generálny prokurátor poznamenal, že objasnenosť trestnej činnosti zostala zachovaná. Konštatuje, že najčastejším spôsobom ukončenia trestného stíhania v prípravnom konaní bolo podanie obžaloby.

Z celkového počtu ukončených trestných stíhaní bola podľa správy podaná obžaloba na 26.206 osôb, čo je v porovnaní s rokom predtým pokles o 4,5 percenta. Napriek tomu bolo podľa správy v pomere k nápadu vecí podaných viac obžalôb.

Líšiť sa pritom podľa správy nemala veľmi ani skladba stíhaných osôb. Rozhodujúcou mierou sa mali na páchaní trestnej činnosti podieľať muži (84,9 percenta). Mierny pokles bol pri mladistvých páchateľoch, pri trestne stíhaných osobách, ktoré nie sú občanmi SR, aj pri páchateľoch, ktorí už boli predtým súdne trestaní.

Dlhodobo stabilná má byť aj štruktúra kriminality, pričom najvyšší podiel za rok 2020 predstavovala majetková trestná činnosť, najmä krádeže. Nasledovali trestné činy všeobecne nebezpečné, najmä trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Významný podiel na kriminalite mali mať i trestné činy proti životu a zdraviu, z nich najmä trestný čin ublíženia na zdraví. Ďalej nasledovala drogová trestná činnosť, či trestné činy proti rodine a mládeži, najmä trestný čin zanedbania povinnej výživy.

Zo správy tiež vyplýva, že vzhľadom na pandemickú situáciu sa znížil najmä počet uzavretých dohôd o vine a treste. Mierne tiež stúpol počet vecí, kde vyšetrovanie trvá viac ako jeden, dva a tri roky. “Protiepidemiologická situácia a protiepidemiologické opatrenia prijaté v roku 2020 v súvislosti s ochorením COVID-19 mali negatívny vplyv na celkovú dĺžku trestného konania, vrátane prípravného konania,” píše sa v správe.

Generálny prokurátor v správe upozornil, že rozpočet prokuratúry je dlhodobo poddimenzovaný v oblasti prevádzkových výdavkov a bežných transferov. Poukazuje na potrebu riešiť nevyhovujúce priestorové pomery generálnej prokuratúry a úradu špeciálnej prokuratúry, a to zabezpečením vhodnej budovy pre ich sídla.

-red2-

Zroj
teraztasr

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button