SLOVENSKO

Súd stopol štátnu karanténu: Nariaďovať izoláciu už bude možné iba v domácom prostredí

ÚS SR na začiatku decembra sčasti vyhovel návrhu verejnej ochrankyne práv SR Patakyovej, ktorá žiadala o posúdenie ústavnosti niektorých zásahov do práv počas pandémie.

Po nadobudnutí účinnosti nálezu Ústavného súdu (ÚS) SR bude možné nariaďovať iba izoláciu v domácom prostredí. Pre TASR to vysvetlila Barbora Nosianová zo sekretariátu verejného ochrancu práv (VOP).

Upozornila, že do prijatia rozhodnutia ÚS SR bola izolácia a karanténa prípustná v domácom prostredí, nemocničnom alebo inom určenom zariadení.

ÚS SR však rozhodol, že všetky tieto druhy, až na izoláciu v domácom prostredí, sú protiústavným obmedzením osobnej slobody

Po nadobudnutí účinnosti nálezu ÚS SR je preto možné nariaďovať už iba izoláciu v domácom prostredí,“ povedala Nosianová.

Priblížila, že pojem izolácia je v zákone presne definovaný. „Rozumie sa ním oddelenie chorej osoby alebo osoby, u ktorej je podozrenie, že je chorá, od ostatných osôb, s cieľom zabrániť rozšíreniu nákazy. To však znamená, že takáto domáca izolácia nemôže byť nariaďovaná komukoľvek, ale len osobe chorej alebo osobe, u ktorej existuje rozumné, respektíve dôvodné podozrenie, že môže byť chorá,“ podotkla.

ÚS SR na začiatku decembra sčasti vyhovel návrhu verejnej ochrankyne práv SR Márie Patakyovej, ktorá žiadala o posúdenie ústavnosti niektorých zásahov do práv počas pandémie na základe zákona o ochrane verejného zdravia.

Rozhodol, že v nesúlade s ústavou je časť zákona, ktorá sa týka nariaďovania izolácie osobám mimo domáceho prostredia a karanténnych opatrení. Vykonávacie predpisy vydané v nesúlade s nálezom ÚS SR stratia účinnosť dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov SR. Táto strata účinnosti má právne účinky do budúcnosti, preto nezakladá náhradové nároky v dôsledku opatrení z minulosti.

-red2-

Zroj
teraztasr

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button