SLOVENSKOVláda

Vláda chce zaviesť bankovú daň a zvýšiť zdanenie nehnuteľností

V oblasti zdaňovania chce vláda Roberta Fica (Smer-SD) zabezpečiť spravodlivosť zmenou pomeru medzi zdanením majetku a kapitálu a zdanením príjmov z práce. Plánuje tiež zavedenie mimoriadnej bankovej dane, vyššie zdanenie nehnuteľností aj negatívnych externalít. Avizuje to kabinet v časti schváleného programového vyhlásenia vlády (PVV) venovanej finančnej politike.

Vláda navrhne zaviesť bankovú daň s cieľom redistribuovať nadmerné zisky finančných inštitúcií v rámci ekonomiky a zabezpečiť, aby sa spolupodieľali na financovaní základných verejných funkcií štátu,” uviedla v programe s tým, že vyvinie úsilie na zabránenie prenosu vplyvov tohto opatrenia na klientov. Podobne chce presadzovať zavedenie osobitných finančných nástrojov, ktoré by zohľadňovali mimoriadne zisky sektorov, korporácií, právnických alebo fyzických osôb.

Vláda podľa PVV navrhne riešenie na zníženie úrokového zaťaženia ľudí s úvermi na bývanie tak, aby prudké zvyšovanie trhových úrokových sadzieb existenčne neohrozovalo ich životnú úroveň.

V oblasti zdanenia príjmov fyzických osôb kabinet navrhne zaviesť vyššiu progresivitu, a to úpravou pásiem základu dane. Nemalo by sa to negatívne dotknúť nízkopríjmových skupín obyvateľstva. Sociálne spravodlivejšie plánuje nastaviť daňový bonus na dieťa.

V oblasti majetkových daní vláda navrhne zvýšiť zdanenie nehnuteľnosti, reflektujúc sociálny štandard obyvateľov bez negatívneho vplyvu na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, pričom vlastníkov viacerých nehnuteľností určených na bývanie v prípade druhej a ďalšej takejto nehnuteľnosti zdaní vo väčšom rozsahu,” avizuje vo svojom programe.

S negatívnymi externalitami chce vláda bojovať napríklad zvyšovaním daní z tabaku a liehu. “V tomto kontexte zváži aj zavedenie dane zo sladených nápojov. Majúc na zreteli udržateľnosť životného prostredia vláda zvýši význam environmentálneho zdaňovania,” konštatuje kabinet.

Posúdi tiež možnosti na zvýšenie príjmov rozpočtu z prevádzkovania hazardných hier, pričom chce zvýšiť podiel miest a obcí na týchto príjmoch.

Do programového vyhlásenia zaradil kabinet aj obnovenie reformného zámeru zjednotenia výberu daní, ciel a odvodov. Miestom ich výberu by mala byť finančná správa. Jedným zo základných predpokladov je zavedenie ročného zúčtovania sociálnych odvodov.

Plánuje tiež eliminovať legislatívne medzery, umožňujúce agresívne daňové plánovanie a podporujúce škodlivé daňové praktiky.

Vláda sa zameria na čo najefektívnejšie využitie existujúcich a prijímanie nových opatrení, s cieľom dosiahnuť minimalizáciu počtu a objemu daňových únikov a zníženie daňovej medzery. Za týmto účelom bude okrem využitia represívnych opatrení uplatňovať v čo najväčšej miere aj preventívne nástroje,” avizuje. V tejto súvislosti vyvinie snahu zaviesť povinnú elektronickú fakturáciu a online oznamovanie údajov z nej finančnej správe.

-red3-

Ilustračné foto: vláda SR. Zdroj: Martin Baumann/TASR cez teraz.sk/screnshot

13.november 2023   14:30

 

Zroj
teraz

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button