CovidSLOVENSKO

VYHLÁSENIE: Vládny pokus o povinné očkovanie je krokom k stavu právnej anarchie. Spoplatnenie by malo vražedný účinok

Dolupodpísaní signatári Nitrianskej deklarácie za zachovanie suverenity Slovenskej republiky sledujú s veľkým znepokojením politické dianie v Slovenskej republike od posledných parlamentných volieb. K aktuálnej situácii na Slovensku, najmä k povinnému očkovaniu a spoplatneniu liečby neočkovaných ľudí prijali vyhlásenie, ktoré kvôli integrite posolstva uverejňujeme v plnom znení.

Charakteristické je postupnou demontážou právneho štátu, čiastočne živelnou, čiastočne riadenou.  Posledné protipandemické opatrenia a signalizovanie nastávajúcich krokov našu republiku privádzajú k novému vrcholu právnej anarchie a signalizujú nástup diktatúry:

Zákaz rodinných návštev počas vianočných sviatkov: To majú občania očakávať, že im do bytu vtrhne polícia a bude legitimovať ľudí okolo stola a deportovať tých, ktorí tam nepatria?

 

Vyplácanie sumy ako bonus za očkovanie je návod na obchodovanie s vlastným telom presne v duchu najstaršieho povolania – úkon za peniaze proti svojmu presvedčeniu. Je to hlboko nemorálne neetické a nekultúrne.

Pokus o zavedenie povinného očkovania je v rozpore s rezolúciou Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 2361 z 27. januára 2021 . Táto rezolúcia je pre nás záväzná a v bode 7.3.1 hovorí:

 

Zabezpečiť, aby občania boli informovaní o tom, že očkovanie nie je povinné, a aby nikto nebol pod politickým, sociálnym alebo iným tlakom očkovaný, ak si to neželá

PZ Rady Európy č.2361


Vládny pokus o povinné očkovanie je jasným krokom k stavu právnej anarchie.

Myšlienka vakcinačných fanatikov zaviesť platbu za liečbu Covidu 19 u neočkovaných je v priamom a hrubom rozpore s článkom 40 Ústavy SR o bezplatnej zdravotnej starostlivosti. V praxi by takáto platba mala vražedný účinok, pretože ak by si neočkovaný mal liečbu ochorenia Covid 19 platiť, nepôjde ležať do nemocnice za situácie, že ho to pripraví o strechu nad hlavou.

„Nápady“ slepých politikov

Neposkytnutie nemocničnej liečby by úmrtnosť neočkovaných prudko zvýšilo. Toto nie je nápad krátkozrakých politikov, toto je nápad slepých politikov.

Ilustračné foto. Zdroj: Pixabay

Nahlas sa pýtame: Ako môže byť povolená aplikácia m-RNA preparátov, keď do dnes nie je známa ani ich dávkovacia schéma! Do dnes nikto netuší, včítane výrobcu, koľko dávok bude potrebných  a ako často! Ako môže byť jediným diagnostickým kritériom test RT-PCR, ktorý nie je špecifickým testom na Covid 19, ale je pozitívny aj pri iných vírusových infekciách mimo Covidu 19!

Rozhodnutia, súvisiace s ochorením Covid 19 poukazujú, že sa nejedná o zdravie a životy ľudí, že primárnym cieľom je  aplikácia m-RNA preparátov do našich občanov. Ak by išlo o zdravie a životy občanov, bol by záujem aj o prevenciu, intenzívne využívanie liečebných postupov a použitie klasických vektorových vakcín.

Žiadajú zverejniť zmluvy o dodávke vakcín

Žiadame zverejnenie všetkých zmlúv, ktoré SR uzavrela s EÚ o dodávkach vakcín včítane cenových podmienok. Žiadame zverejnenie všetkých zmlúv medzi SR a výrobcami vakcín, včítane cenových podmienok! Žiadame zverejnenie všetkej dokumentácie, súvisiacej s konzíliom odborníkov, včítane zriaďovateľa,  štatútu, rokovacieho poriadku,  všetkých zápisníc z rokovaní, ako aj menného zoznamu členov  a honorárov členov konzília odborníkov.

Socha Slobody, Násilie, Anarchia

Ilustračné foto: Anarchia. Zdroj: Pixabay

Mnoho signálov nasvedčuje, že európske elity strácajú záujem o pokračovanie súčasnej podoby demokracie a dodržiavania ľudských práv, postavených  na slobode slova, názoru a osobnej integrity. Nadchádza čas, keď je legitímne začať hľadať nové možnosti postavenia Slovenskej republiky v európskom priestore.

Signatári výzvy v abecednom poradí:

Ing. Peter Božík, IngTibor Danáč, MSc., Ivan Pauer, MUDr. Štefan Paulov, RNDr. Jozef Prokeš, CSc., Ing. Jozef Šedovič.

 

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button