SLOVENSKO

Za 10 rokov prevádzky prešlo po ceste R1 takmer 100 miliónov vozidiel

Po rýchlostnej ceste R1 PR1BINA prešlo za desať rokov od jej spustenia do prevádzky 98 miliónov vozidiel. Prvý projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP) na Slovensku, ktorý bol otvorený 28. októbra 2011, odľahčil starú cestu medzi Nitrou a Tekovskými Nemcami. V porovnaní s údajmi pred rokom 2011 poklesol v roku 2012, keď bola rýchlostná cesta prvýkrát v prevádzke celý rok, počet dopravných nehôd v tomto úseku o 80 %, informovala spoločnosť Granvia.

Projekt rýchlostnej cesty R1 Nitra -Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat bol v čase výstavby rozdelený na štyri úseky. Prvé tri úseky medzi Nitrou a Tekovskými Nemcami v dĺžke 46 kilometrov boli odovzdané do predčasného užívania v októbri 2011, úsek Banská Bystrica – severný obchvat bol odovzdaný v júli 2012. Celková dĺžka všetkých štyroch úsekov je 52 kilometrov.

V roku 2018 bola k projektu dobudovaná križovatka Lehota, čím sa zlepšila dopravná situácia pre oblasť Nitra – Západ. O údržbu a prevádzku novej rýchlostnej cesty sa od jej odovzdania do prevádzky stará spoločnosť Granvia Operation, a. s.

Projekt R1 je realizovaný na základe koncesnej zmluvy uzatvorenej medzi Slovenskou republikou a spoločnosťou Granvia, a. s. Jej akcionármi sú Vinci Concession a Meridiam Infrastructure. Koncesionár okrem samotnej výstavby zabezpečuje aj 30-ročnú prevádzku a údržbu, za ktorú štát zaplatí Granvii za 30 rokov takmer 4 miliardy eur.

Úlohou prevádzkovateľa rýchlostnej cesty bude v nasledujúcich rokoch prispôsobiť správu cesty potrebám životného prostredia, povedal zástupca prevádzkovateľa Christian Biegert. Pre zníženie spotreby elektrickej energie bolo na celom projekte vymenené osvetlenie na viac ako 280 svietidlách. Úspora energie momentálne predstavuje približne dve tretiny pôvodných hodnôt. V spolupráci s nitrianskymi včelármi bolo v okolí rýchlostnej cesty osadených 40 úľov, čo predstavuje 2,5 milióna včiel.

Jedným z pilotných projektov environmentálnej údržby je vysádzanie divých lúk, ktoré nahradia naviatu burinu v okolí R1 PR1BINA. Prevádzkovateľ cesty spolupracuje na projekte s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského, spoločne budú sledovať výsledky tohto typu zatrávnenia. V nasledujúcich rokoch plánuje spoločnosť Granvia pokračovať v začatých a rozvinúť nové projekty zamerané na udržateľné zdroje energie a zelené riešenia.

-red2-

Zroj
teraztasrbystricoviny

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button