SLOVENSKO

Žilinka: Nový trestný čin šírenie nepravdivej informácie je nenáležitý

Nová skutková podstata trestného činu “šírenia nepravdivej informácie” navrhovaná v rámci novely Trestného zákona je pre svoju neurčitosť a nedokázateľnosť odborne nenáležitá. V stanovisku na sociálnej sieti to uviedol generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Nová skutková podstata trestného činu navrhovaná ministerstvom spravodlivosti je pre svoju absurdnosť, neurčitosť a prakticky nedokázateľnosť jej znakov odborne nenáležitá a súčasnému stavu spoločnosti neadekvátna

spresnil Žilinka.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková v stredu (1. 12.) predstavila návrh novely Trestného zákona. Po novom chce presadiť výraznejšie využívanie alternatívnych trestov namiesto odňatia slobody či rozlišovanie užívateľov od výrobcov drog. Okrem iného by mohlo byť dôvodom na udelenie vyššieho trestu spáchanie trestného činu pre výkon povolania.

Návrh upravuje aj problematiku sexuálnych trestných činov či šírenia dezinformácií. Tiež navrhuje zvýšiť spodnú hranicu malej škody z pôvodných 266 na 500 eur. Okrem iného sa v rámci nej navrhuje zavedenie nového trestného činu šírenia nepravdivej informácie.

Informačné pozadie k téme

Najmä voči zavedeniu nového trestného činu “šírenia nepravdivej informácie” sa zodvihla voči ministerke Kolíkovej vlna politickej, aj odbornej kritiky. zatiaľ sú v tichosti ľudskoprávne mimovládne organizácie, ktoré zväčša okamžite reagujú na zásah do ľudských práv a slobôd, najmä do statického piliera slobody slova, ktorá tvorí základ demokracie.

Historická významnosť slobody prejavu je okrem iného evidentná aj z dlhého stáročia trvajúceho úsilia a bojov o ňu. Zároveň býva zväčša označovaná za základný kameň demokracie, čo je možné príznačne dokumentovať často citovaným rozsudkom ESĽP vo veci Handyside proti Spojenému kráľovstvu, v ktorom sa súd vyjadril, že sloboda prejavu konštituuje jeden z esenciálnych základov demokratickej spoločnosti a jednu zo základných podmienok pre jej progres a pre rozvoj každého človeka.

Článok 10 EDĽP chráni aj informácie, ktoré urážajú, šokujú či znepokojujú

V zmysle druhého odseku článku 10 Dohovoru je aplikovateľná nielen na „informácie“ či „myšlienky“, ktoré sú vnímané priaznivo, považované za neofenzívne alebo je voči nim zastávaný ľahostajný postoj, ale taktiež na tie, ktoré urážajú, šokujú či znepokojujú. Toto sú nároky pluralizmu, tolerancie a znášanlivosti, bez ktorých by existencia „demokratickej spoločnosti“ nebola možná, znie predmetné odôvodnenie rozsudku, ktorý by mali členské štáty únie dodržiavať vo vzťahu k právu slobodu slova.

Uvedené okrem iného znamená, že každá „formalita“, „podmienka“, „obmedzenie“ alebo „sankcia“ uložená v tejto sfére musí byť proporcionálna voči legitímnemu cieľu, ktorý je ňou sledovaný.

Téma sa v redakcii budeme podrobne v priebehu nasledovných dní venovať a prinesieme našich čitateľom politické, aj odborné názory, keďže nám ide o ochranu základného práva na slobodu slova.

-red1-

Zroj
teraztasrustavnysud.sk

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button