Ekonomika

Štáty EÚ v roku 2019 prišli na únikoch DPH o 134 miliárd eur

Najväčší nárast výpadku príjmov z DPH bol zaznamenaný na Malte (+ 5,4 percentuálneho bodu), v Slovinsku (+ 3 percentuálne body) a v Rumunsku (+ 2,3 percentuálneho bodu).

Európska komisia (EK) vo štvrtok zverejnila správu, podľa ktorej členské štáty EÚ prišli v roku 2019 na príjmoch z DPH o približne 134 miliárd eur.

Do uvedenej sumy sú zahrnuté straty príjmov spôsobené podvodmi a únikmi v oblasti DPH, vyhýbaním sa plateniu DPH a optimalizačnými postupmi, konkurzmi a platobnou neschopnosťou, ako aj nesprávnymi výpočtami a administratívnymi chybami.

Komisia upozornila, že strata príjmov z DPH negatívne ovplyvňuje výdavky na verejné statky a služby, ako sú školy, nemocnice a doprava. Chýbajúcu DPH by členské štáty mohli použiť na pokrytie dlhu, ktorý vznikol v súvislosti s úsilím o obnovu po pandémii ochorenia COVID-19, alebo na zvýšenie financovania opatrení na ochranu klímy.

Eurokomisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni v tejto súvislosti povedal, že aj napriek pozitívnemu trendu z posledných rokov výpadok príjmov z DPH zostáva vážnym problémom, najmä vzhľadom na obrovské investičné potreby, ktoré musia členské štáty v najbližších rokoch riešiť.

Uvedená suma predstavuje stratu viac ako 4000 eur za sekundu. To je pre štátne rozpočty neprijateľné. Bežní ľudia a podniky musia tento výpadok vyrovnať platením iných daní. Musíme spoločne zakročiť proti podvodom na DPH, ktoré zločinne odvádzajú peniaze z vreciek spotrebiteľov, oslabujú naše systémy sociálneho zabezpečenia a vyčerpávajú štátne pokladnice,” uviedol komisár.

Na úrovni EÚ a aj v jednotlivých štátoch pokračovali v roku 2019 snahy o zlepšenie a celkový výpadok príjmov z DPH v členských štátoch EÚ sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížil približne o 7 miliárd eur. EÚ zároveň podnikla významné kroky k zlepšeniu spôsobu výberu DPH.

Okrem toho EK podporuje členské štáty v spolupráci v rámci siete “Eurofisc”, ktorú tvoria vnútroštátni úradníci z 27 členských štátov a Nórska a ktorá im umožňuje oveľa skôr automaticky odhaľovať cezhraničné podvody na DPH.

V nominálnom vyjadrení sa celkový výpadok príjmov z DPH v EÚ v roku 2019 znížil takmer o 6,6 mld. eur na 134 mld. eur, čo predstavuje zlepšenie oproti poklesu v predchádzajúcom roku o 4,6 mld. eur.

Najvyšší výpadok príjmov z DPH v roku 2019 zaznamenalo Rumunsko, ktoré prišlo o 34,9 % príjmov z DPH, po ktorom nasledovalo Grécko (25,8 %) a Malta (23,5 %). Slovensko s výpadkom 16,1 % príjmov obsadilo šiestu najhoršiu priečku vo vtedy 28-člennej Únii. Najmenšie výpadky zaznamenali v Chorvátsku (1,0 %), vo Švédsku (1,4 %) a na Cypre (2,7 %). V absolútnom vyjadrení boli najväčšie nedostatky v dodržiavaní predpisov v oblasti DPH zaznamenané v Taliansku (30,1 mld. eur) a Nemecku (23,4 mld. eur).

Podiel výpadku príjmov z DPH sa celkovo znížil v 18 členských štátoch. Okrem Chorvátska a Cypru došlo k najvýraznejšiemu poklesu výpadku príjmov z DPH v Grécku, Litve, Bulharsku a na Slovensku (–3,2 až –2,2 percentuálneho bodu v týchto krajinách). Najväčší nárast výpadku príjmov z DPH bol zaznamenaný na Malte (+ 5,4 percentuálneho bodu), v Slovinsku (+ 3 percentuálne body) a v Rumunsku (+ 2,3 percentuálneho bodu).

-red3-

Zroj
teraztasr

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button