SVET

EÚ spustila konzultácie týkajúce sa dovozu a vývozu strelných zbraní. Siahnu aj na držbu zbraní?

Podľa správy Európskej komisie je obchodovanie so strelnými zbraňami živnou pôdou pre organizovaný zločin v Európe a zvyšuje tiež politickú nestabilitu v susedstve EÚ.

Európska komisia (EK) spustila v pondelok verejné konzultácie zamerané na preskúmanie pravidiel Európskej únie, týkajúcich sa vývozu, dovozu a tranzitu civilných strelných zbraní.

Cieľom je odstrániť prípadné právne medzery, ktoré môžu obchodníci so zbraňami využívať, a zjednodušiť právny rámec pre legálnych obchodníkov. Komisia a aj eurokomisárka pre vnútorné veci Ylva Johanssonová vyzvali všetky zainteresované strany, aby svojimi názormi a návrhmi prispeli do 11. októbra 2021.

Výsledky verejných konzultácií sa použijú pri revízii pravidiel EÚ s cieľom zlepšiť vysledovateľnosť nelegálnych zbraní i výmenu informácií a zvýšiť bezpečnosť postupov pri kontrole vývozu a dovozu strelných zbraní.

Podľa správy Európskej komisie je obchodovanie so strelnými zbraňami živnou pôdou pre organizovaný zločin v Európe a zvyšuje tiež politickú nestabilitu v susedstve EÚ. S rozvojom on-line nákupov, rýchleho doručovania balíkov a nových technológií nadobúda obchodovanie so strelnými zbraňami nové formy a spôsoby, ako sa vyhnúť kontrole.

Okrem toho zákonní dovozcovia a vývozcovia strelných zbraní čelia v EÚ širokej škále rôznych pravidiel.

Iniciatíva na preskúmanie právnych predpisov je súčasťou Akčného plánu EÚ na boj proti nedovolenému obchodovaniu so strelnými zbraňami na roky 2020–25. Plán Európska komisia predstavila vlani, pričom upozornila, že strelné zbrane môžu zvyšovať nebezpečenstvo závažnej a organizovanej trestnej činnosti vrátane terorizmu.

Podľa odhadov eurokomisie vlastnili v roku 2017 civilisti v Európskej únii 35 miliónov nedovolených strelných zbraní (56 percent z celkového odhadovaného počtu strelných zbraní) a v 12 členských štátoch Únie počet nedovolených strelných zbraní prevyšoval počet legálne držaných zbraní.

Komisia navrhla jednotný akčný plán pre partnerov z EÚ aj z juhovýchodnej a východnej Európy (západný Balkán, Moldavsko a Ukrajina) obsahujúci štyri priority na riešenie medzier v právnych predpisoch a nezrovnalostí v kontrolách strelných zbraní, ktoré bránia policajnej spolupráci: ochrana legálneho trhu; budovanie lepšieho spravodajského obrazu o celkovej situácii; zvyšovanie tlaku na nelegálne trhy a zintenzívnenie medzinárodnej spolupráce.

Akčný plán Európskej komisie sa zrodil aj pod tlakom mnohých incidentov. V období rokov 2009–18 sa vyskytlo 23 prípadov hromadného strieľania v poloverejnom alebo verejnom priestore, pri ktorých zahynulo 341 ľudí. V roku 2015 Europol zaznamenal 57 teroristických incidentov so strelnou zbraňou a v roku 2017 boli strelné zbrane použité v 41 percentách prípadov teroristických útokov.

Vo viacerých správach Europolu sa potvrdilo, že západný Balkán zostáva medzi hlavnými dodávateľskými regiónmi v oblasti nedovoleného obchodovania so zbraňami do EÚ, a aj preto je nevyhnutné zvýšiť tok informácií a spravodajských informácií medzi EÚ a krajinami západného Balkánu.

-red2-

Zroj
teraztasr

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button