SVET

Európsky parlament schválil rezolúciu odsudzujúcu vojenskú operáciu Ruska na Ukrajine a vyzývajúcu na sankcie

Ilustračné foto: Európsky parlament. Zdroj: EPA/OLIVIER HOSLET

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) takmer jednohlasne schválili rezolúciu, v ktorej odsúdili vojenskú operáciu Ruska na Ukrajine a vyzvali na prísne sankcie voči Moskve, vrátane obmedzenia dovozu ropy a plynu z Ruska a úplného odrezania krajiny od SWIFT-u.

Poslanci okrem toho požiadali inštitúcie EÚ a členské štáty EÚ, aby pracovali na udelení štatútu kandidáta na členstvo v spoločenstve Ukrajine, ako aj na príprave multimiliardového plánu pomoci tejto krajine.

Hlasovanie o dokumente sa uskutočnilo v utorok na mimoriadnom plenárnom zasadnutí EP v Bruseli, počas ktorého sa k poslancom prostredníctvom videoodkazu prihovoril prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj.

„Európsky parlament čo najdôraznejšie odsudzuje nezákonnú, nevyprovokovanú a neopodstatnenú vojenskú agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine a inváziu na ňu, ako aj účasť Bieloruska na tejto agresii,“ uvádza sa v texte uznesenia. poradný charakter, hovorí.

Tvrdé sankcie a náhrada škody

Poslanci vyzvali EÚ na nové tvrdé sankcie voči Rusku, vrátane ich “zacielenia na strategické oslabenie ekonomiky a vojensko-priemyselnej základne, a tým [znížiť] schopnosť Ruskej federácie ohrozovať v budúcnosti medzinárodnú bezpečnosť”.

Poslanci Európskeho parlamentu sa navyše domnievajú, že Rusko by malo nahradiť škody spôsobené na infraštruktúre Ukrajiny počas špeciálnej operácie. „Európsky parlament <…>zdôrazňuje, že Ruská federácia je zodpovedná za zničenie ukrajinskej infraštruktúry vrátane civilných zariadení a obytných budov, ako aj značné ekonomické straty a bude musieť nahradiť škody spôsobené jej agresívnym konaním. ,“ píše sa v uznesení.

Odpojte sa od SWIFT

Poslanci vyzvali Európsku úniu, aby úplne odpojila Rusko a Bielorusko od SWIFT v súvislosti so špeciálnou vojenskou operáciou Ruskej federácie na Ukrajine.

„Európsky parlament vyzýva <…> na odpojenie Ruskej federácie a Bieloruska od systému SWIFT a uvalenie sekundárnych sankcií voči bankám, ktoré na vykonávanie príslušných transakcií využívajú alternatívne systémy SWIFT,“ uvádza sa v uznesení.

EÚ už rozhodla o odpojení niekoľkých ruských bánk od SWIFT-u. Toto rozhodnutie bude čoskoro schválené a nadobudne platnosť. Krajiny EÚ sa zatiaľ nedohodli na úplnom odpojení Ruska od tohto systému.

Obmedzte ropu a plyn, zatvorte prístavy

Poslanci v uznesení vyzvali Európsku úniu, aby obmedzila dovoz ropy a plynu z Ruska, ako aj uzavrela všetky komunitné prístavy pre ruské lode. „Európsky parlament vyzýva najmä na obmedzenie dovozu kľúčového ruského tovaru vrátane ropy a plynu,“ uvádza sa v uznesení.

Poslanci okrem toho žiadali „uzatvoriť prístavy Európskej únie pre ruské lode“ a „zakázať prístup do všetkých prístavov EÚ lodiam, ktorých posledný alebo ďalší prístav zastavenia je v Ruskej federácii, okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na odôvodnené z humanitárnych dôvodov“.

Znížiť počet ruských zastúpení

Poslanci zároveň vyzvali Európsku úniu, aby v súvislosti s ruskou špeciálnou vojenskou operáciou na Ukrajine znížila počet ruských diplomatických a konzulárnych misií v krajinách spoločenstva. „Európsky parlament vyzýva na zníženie počtu ruských diplomatických a konzulárnych misií v EÚ a členských štátoch, najmä tam, kde sa to priamo dotkne príslušníkov ozbrojených síl,“ píše sa v dokumente.

Ukončenie softvérových licencií

Poslanci vyzvali EÚ, aby ukončila softvérové ​​licencie v Rusku a Bielorusku v súvislosti so špeciálnou vojenskou operáciou Ruskej federácie na Ukrajine. „Európsky parlament vyzýva EÚ a členské štáty, aby ukončili softvérové ​​​​licencie pre vojenské a civilné vybavenie v Rusku a Bielorusku, ktoré sa primárne používa na komunikáciu a satelitnú navigáciu,“ uvádza sa v uznesení.

Štatút kandidáta a pomoc Ukrajine

Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali inštitúcie Európskej únie, aby pracovali na udelení štatútu kandidáta na členstvo v spoločenstve Ukrajine. „Európsky parlament vyzýva inštitúcie EÚ, aby pracovali na udelení štatútu kandidátskeho člena EÚ Ukrajine v súlade s článkom 49 Zmluvy o Európskej únii, ako aj aby pokračovali v práci na jej integrácii do jednotného trhu EÚ, “ píše sa v uznesení.

Poslanci tiež požiadali EÚ, aby vypracovala plán pomoci Ukrajine vo výške niekoľkých miliárd eur. Európsky parlament vyzýva EÚ a členské štáty, aby pripravili plán pomoci a obnovy v hodnote niekoľkých miliárd eur pre Ukrajinu s cieľom podporiť ukrajinskú ekonomiku a obnoviť zničenú infraštruktúru.

-red3-

Zroj
tass

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button