CovidSVET

Nemecká etická rada tesne schválila a odporučila povinné očkovanie. Dodala však, že očkovanie nie je všeliekom na pandémiu

Ilustračné foto. Zdroj: iStock

Aj na tomto rozhodnutí vidieť pôsobenie praktík postupného varenia žaby. Najskôr tesná väčšina členov nemeckého etického orgánu uviedla, že by sa mandát na povinné očkovanie mal „za určitých podmienok“ rozšíriť na všetkých dospelých Nemcov. Nakoniec Nemecká etická rada v stredu uviedla, že je už za povinné očkovanie pre všetkých dospelých Nemcov nad 18 rokov.

Výsledok bol pritom tesný:  13 z 24  bolo za rozšírenie povinného mandátu na všetkých dospelých“, s eufemickým dodatkom zo slovníka politickej korektnosti, „ktorí majú nárok na očkovanie“.

Samozrejme sa uplatnil pseudoargument obavy o „obzvlášť zraniteľné osoby“. To sú však predovšetkým obézni ľudia, ľudia s inými chronickými chorobami a nezdravým životným štýlom či zníženou imunitou.

Odmietajú použitie fyzickej sily

Vyjadrenie etického orgánu, že odmieta použitie fyzickej sily, značí, že tieto úvahy v postnacistickom štáte zrejme boli na najvyššej úrovni. Pri použití sily by sa Nemecko v očiach svetovej verejnosti dostalo na úroveň 30.rokov minulého storočia.

Rada zdôraznila, že vysoká miera zaočkovanosti je rozhodujúca pre prechod na kontrolovanú endemickú situáciu s vírusom COVID-19 a že situácia sa v súčasnosti zdá obzvlášť naliehavá.

Zaujímavá je aj táto veta: “V súčasnosti nemecký zdravotný systém na mnohých miestach naráža na svoje limity. Vírusové varianty ako imikron a očakávané ďalšie varianty vírusu nútia odborníkov neustále prehodnocovať svoje odhady budúceho priebehu pandémie.”

Očkovanie nie je všeliekom na pandémiu!

 Organizácia však uviedla, že rozšírenie očkovacích mandátov je len časťou krátkodobého obmedzenia pandémie a jej ukončenia z dlhodobého hľadiska.

Predĺženie povinného očkovania je podľa etickej rady opodstatnené len vtedy, ak dokáže zmierniť alebo zabrániť vážnym negatívnym dôsledkom prípadných budúcich pandemických vĺn, akými sú napríklad vysoká úmrtnosť alebo hroziaci kolaps zdravotníctva.

Prvá nemecká podmienka by zjavne diskvalifikovala slovenské úvahy o nasledovaní „vyspelého Nemecka“ k povinnému očkovaniu vzhľadom na dlhodobé smutné štatistiky úmrtnosti v našom zdravotnom systéme.

Povinné očkovanie nemôže prelomiť súčasnú štvrtú vlnu v krátkodobom horizonte. Podobne ani povinné očkovanie nemôže byť všeliekom na pandémiu

„Možno ho považovať len za súčasť komplexnej, na dôkazoch podloženej, diferencovanej a do budúcnosti orientovanej celkovej stratégie pandémie.”

Čo je Nemecká etická rada?

 Etickú radu tvorí 26 odborníkov z rôznych oblastí. To zahŕňa protestantských a katolíckych teológov, členov Ústrednej rady Židov v Nemecku, lekárov, biológov a právnikov.

Jej členov menuje nemecký prezident, aby radili tvorcom politiky a vytvárali povedomie verejnosti o zložitých a kontroverzných otázkach. Návrhy rady nie sú záväzné.

Špecifické Nemecko

Nemecká spoločnosť je známa ochotou prijímať nariadenia, príkazy či obmedzenia. Raz na iných, raz na seba. Vakcinační nátlak využíva aj neporovnateľné historické obdobia a validitu skutočných vakcín a nie experimentálnych látok.

Vaxeri argumentujú, že cisárske Nemecko bolo jeden z prvých štátov proti pravým kiahňam; bývalé východné Nemecko tak urobilo proti záškrtu a tuberkulóze; moderná nemecká republika zaviedla začiatkom minulého roka mandát na očkovanie proti osýpkam pre deti a iné postihnuté skupiny, hoci rozsudky o právnych sporoch dodnes zostávajú.

Nemecký zákon o ochrane pred infekciou Infektionsschutzgesetz (zákon o ochrane pred infekciou) poskytuje parlamentu legálny priestor na to, aby nariadil očkovanie pre „rizikové časti populácie“ proti „nákazlivej chorobe, ktorá má klinicky závažné následky a kedy sa očakáva jej epidemické rozšírenie“.

-red2-

Zroj
DPAAFPReutersrc/rtdw

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button