SLOVENSKOVláda

Vláda schválila nový zákon o ochrane spotrebiteľa

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý v pondelok schválila vláda, by mal do budúcnosti predstavovať základný právny predpis v oblasti ochrany spotrebiteľa a nahradí niekoľko aktuálne platných zákonov. Návrh modernizuje spotrebiteľskú legislatívu a detailnejšie ju zosúlaďuje s právnymi predpismi EÚ, uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v dôvodovej správe k návrhu zákona.

Zákon v takmer rovnakom znení už bol prerokovaný aj parlamentom, no pre poslanecký pozmeňovací návrh bol vrátený prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej prijala vláda na podnet ministerstva financií iba malú zmenu, ktorá sa týkala terminológie.

Zákon nahradí okrem aktuálne platného predpisu aj zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a tiež zákon o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu.

Hlavným dôvodom revízie súčasnej právnej úpravy je podľa Ministerstva hospodárstva (MH) SR potreba transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ.

Najvýraznejšími konkrétnymi zmenami sú zjednotenie používaných termínov v súlade s legislatívou EÚ, aktualizácia informačných požiadaviek pri zmluvách uzatváraných na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov obchodníka v súvislosti s digitalizáciou a nová úprava informačných povinností prevádzkovateľov online trhov, ktorí budú musieť napríklad vyslovene uviesť, či ponuka pochádza od obchodníka alebo nepodnikateľa.

Zároveň návrh zákona stanovuje požiadavky na kompatibilitu a interoperabilitu digitálneho obsahu a digitálnej služby. Prostredníctvom novelizácie Občianskeho zákonníka sa v reakcii na vývoj trhu a zmeny európskej spotrebiteľskej legislatívy zavádzajú do právneho poriadku definície digitálneho obsahu, digitálnej služby či veci s digitálnymi prvkami.

V súvislosti s nekalými obchodnými praktikami na online trhoch nový právny predpis zavádza požiadavky na informovanie spotrebiteľa o tom, či a akým spôsobom obchodník zabezpečuje autenticitu spotrebiteľských hodnotení produktov, ako aj o hlavných parametroch, ktoré určujú poradie produktov vo výsledku vyhľadávania v online rozhraní a ich vzájomnom význame.

Klamlivé obchodné praktiky sa rozširujú o marketing dvojitej kvality. Zároveň sa zavádza, kedy sa takáto praktika nebude považovať za klamlivú.

Návrh zákona v porovnaní s doterajšou právnou úpravou podstatným spôsobom nemení povinnosti v súvislosti s označovaním tovaru cenami, ale zavádza novú reguláciu pri znižovaní cien, aby nedochádzalo k cenovej manipulácii v podobe zavádzania spotrebiteľov o výške skutočnej zľavy. Ide o nekalú obchodnú praktiku, ktorá bola identifikovaná v praxi viacerých relevantných obchodníkov v EÚ, najmä počas špeciálnych výpredajových akcií.

Nový zákon by mal nadobudnúť účinnosť od marca budúceho roka.

-red3-

Ilustračné foto: Martin Baumann/TASR cez teraz.sk/screenshot

20.november 2023   15:35

 

Zroj
teraz

Podobné články

Diskusia

  1. Nedajte sa opiť rožkom, pravda je taká, že nový zákon kompletné ruší viaceré povinnosti obchodníkov a znižuje ochranu spotrebiteľa najmä čo sa týka napríklad reklamačného konania, nakoľko sa rušia viacmenej všetky paragrafy v súčasnom zákone, týkajúce sa reklamácie. Stačí si pozrieť ten zákon a zverejňovať rozsiahlejšie správy, ako iba nejaké vyhlásenia z tlačového na MHSR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button