NárodnéSLOVENSKO

Zakladateľ tlačiarne v Senici Ján Bežo sa narodil pred 180 rokmi

Ilustračné foto: Ján Bežo/tlačiarenské stočky. Koláž: Pixabay/SKsprávy

Pred 180 rokmi, 21. marca 1842, sa narodil Ján Bežo. Pedagóg, národná buditeľ, kníhtlačiar a vydavateľ, ktorý v roku 1888 založil v Senici tlačiareň. Tlačil tam najmä učebnice, šlabikáre, čítanky či rozprávky pre deti.

Kníhtlačiar, ktorý sa narodil v Nitrianskej Strede, po absolvovaní gymnázia v Modre a Bratislave, pokračoval v štúdiu na učiteľskom ústave v Šoprone. Začínal ako súkromný učiteľ v Uhrovci a od roku 1862 učil v Senici.

V roku 1867 navštívil Nemecko, Švajčiarsko a Taliansko, kde študoval vyučovacie metódy na základných školách. Zhotovoval učebné pomôcky a písal pre žiakov učebnice. Zároveň pracoval ako správca chóru a viedol spevácky zbor.

V Senici nadviazal priateľské styky s Jozefom Miloslavom Hurbanom. Po 27 rokoch učiteľského pôsobenia sa v júli 1888 dobrovoľne vzdal učiteľského povolania a založil v Senici tlačiareň. Vydával školskú a detskú literatúru, náučno-výchovné práce a preklady.

Ján Bežo náhle zomrel v Senici 24. júla 1905. Senica si uctila Jána Bežu pamätnou tabuľou na bývalej evanjelickej škole dňa 28. septembra 1941.

Ján Bežo a jeho dielo

Ján Bežo bol autorom a vydavateľom 15 učebníc pre národné školy, ktoré vyšli spolu v 68 vydaniach. Vydával Knižnicu zábavného a užitočného čítania a edíciu Divadelné hry pre mládež. Vydal veselohru v troch dejstvách Molier. Od roku 1900 vydával s Martinom Braxatorisom časopis pre deti Noviny malých.

Jeho kniha Silozpyt čili fyzika pre národné školy vyšla v roku 1871. Prvé vydanie Silozpytu sa rozobralo počas jedného roka. Druhé vydanie vyšlo o dva roky neskôr. V Predmluve autor upozorňuje, že texty na učenie spamäti pre žiakov sú vysádzané väčšími typmi písma, drobnejšia sadzba je pre výklad učiteľa. Ďalej radil, kde vo Viedni a v Budapešti dostať fyzikálne pomôcky.

V exemplári (Bežovej Fyziky), vypožičanom z Univerzitnej knižnice v Bratislave, nachádzame podpis Vladimíra Clementisa z roku 1920, teda používala sa ešte po 47 rokoch. Možno konštatovať, že Bežov Silozpyt čili fyzika splnil svoje poslanie.

-red1-

Zroj
wikipedianazahori.sk

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button