Covid

Čo nie je v hlavných médiách: Americký VAERS eviduje 20 244 úmrtí po očkovaní proti COVID-u

Údaje VAERS (Systém hlásenia nežiaducich udalostí na očkovanie v USA), ktoré aktuálne zverejnil Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb, zahŕňali celkovo 965 843 hlásení o nežiaducich udalostiach zo všetkých vekových skupín po očkovaní proti COVID, vrátane 20 244 úmrtí a 155 506 vážnych zranení v období medzi 14. decembrom 2020 a 10. decembrom 2021.

Centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb  (CDC) zverejnili 12.decembra nové údaje, ktoré ukazujú, že v období od 14. decembra 2020 do 10. decembra 2021 bolo do Systému hlásenia nežiaducich udalostí vakcíny (VAERS) zaslaných celkovo 965 843 hlásení o nežiaducich udalostiach po očkovaní proti COVID. VAERS je primárny vládou financovaný systém na hlásenie nežiaducich reakcií na očkovanie v USA.

Údaje zahŕňali celkovo 20 244 hlásení o úmrtiach – nárast o 358 za týždeň – a 155 506 hlásení o vážnych zraneniach vrátane úmrtí za rovnaké časové obdobie – o 4 560 viac v porovnaní s predchádzajúcim týždňom.

Okrem zahraničných správ  pre VAERS bolo v USA od 14. decembra 2020 do 10. decembra 2021 hlásených 691 884 nežiaducich udalostí vrátane 9 295 úmrtí a 59 767 vážnych zranení .

Zahraničné správy sú hlásenia, ktoré dostali výrobcovia z USA od svojich zahraničných dcérskych spoločností. Podľa predpisov US Food and Drug Administration  – FDA (vládna agentúra na kontrolu potravín a liekov), ak je výrobca informovaný o zahraničnej kazuistike, ktorá popisuje udalosť, ktorá je vážna a nie je uvedená na označení produktu, výrobca je povinný predložiť správu VAERS.

Každý piaty zomrel do 24 hodín po očkovaní, každý štvrtý do 48 hodín

Z 9 295 úmrtí v USA hlásených k 10. decembru sa 21 % vyskytlo do 24 hodín po očkovaní, 26 % sa vyskytlo do 48 hodín po očkovaní a 61 % sa vyskytlo u ľudí, u ktorých sa symptómy objavili do 48 hodín po očkovaní.

V USA bolo k 10. decembru podaných 480 miliónov dávok vakcíny COVID. To zahŕňa 279 miliónov dávok vakcíny Pfizer, 184 miliónov dávok vakcíny Moderna a 17 miliónov dávok vakcíny Johnson & Johnson (J&J).

Každý piatok zverejňuje VAERS správy o poraneniach spôsobených očkovaním prijaté k určitému dátumu. Hlásenia predložené VAERS si vyžadujú ďalšie vyšetrenie predtým, ako bude možné potvrdiť príčinnú súvislosť. Historicky sa ukázalo, že VAERS uvádza len 1 % skutočných nežiaducich účinkov očkovania .

Informácie o nežiadúcich účinkoch vakcín na deti

Údaje US VAERS od 14. decembra 2020 do 10. decembra 2021 pre 5- až 11-ročné deti ukazujú:

K druhej smrti (VAERS ID 1890705 ) došlo u 5-ročného dievčaťa, ktoré zomrelo štyri dni po svojom prvej dávke Pfizerom .

 Údaje US VAERS od 14. decembra 2020 do 10. decembra 2021 pre 12- až 17-ročných ukazujú:

Najnovšie úmrtia zahŕňajú 13-ročné dievča z Texasu (VAERS ID 1913198 ), ktoré zomrelo 31 dní po podaní vakcíny proti COVID. Podľa jej správy VAERS dostalo dievča prvú dávku Pfizeru 1. augusta.

O dva týždne neskôr sa sťažovala na neurčitú bolesť v hornej časti chrbta a bola jej diagnostikovaná zriedkavá rakovina mäkkých tkanív lokalizovaná na jej srdci napriek tomu, že nemala žiadnu predchádzajúcu zdravotnú anamnézu. Rodičia požiadali o podanie správy VAERS v prípade, že jej rakovina súvisela s vakcínou. Jej rakovina a stav srdca sa rýchlo a postupne zhoršovali a 1. decembra zomrela.

  • 61 hlásení o anafylaxii u 12- až 17-ročných, kde reakcia bola život ohrozujúca, vyžadovala si liečbu alebo mala za následok smrť – pričom 96 % prípadov bolo pripísaných vakcíne od spoločnosti Pfizer .
  • 571 hlásení o myokarditíde a perikarditíde (zápal srdca), pričom 561 prípadov bolo pripísaných vakcíne Pfizer.
  • 143 správo poruchách zrážanlivosti krvi, pričom všetky prípady sa pripisujú spoločnosti Pfizer.

 Údaje US VAERS od 14. decembra 2020 do 10. decembra 2021 pre všetky vekové skupiny spolu ukazujú:

-red3-

Zroj
childrenshealthdefense

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button