ParlamentSLOVENSKO

Víťazný 25. február 2022: Koalícia zaviedla totalitnú informačnú kontrolu a blokovaciu cenzúru

Koalícia využila krízovú situáciu na Ukrajine a do zákona o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine na nepochybne legitímnu humanitárnu pomoc postihnutým ľuďom vsunula aj ďalšie totalitné, náhubkové, nedemokratické a svojim charakterom brutálne opatrenia na potlačenie slobody slova, slobody prejavu, slobody názoru. Takáto miera obmedzenia bola doteraz akceptovateľná len pri priamom ohrození Slovenska pri vyhlásení stanného práva.

Diskutabilné je vôbec takéto opatrenie prijímať a predmetný zákon otvárať, keďže Slovensko nie je ani v priamom ohrození, čo potvrdili aj najvyšší ústavní činitelia v príhovoroch, Slovensku nehrozí priama vojenská agresia, Ukrajina nie je členom aliancie, a teda sa na ňu nevzťahuje článok o kolektívnej bezpečnosti, situácia na jej území nemôže byť dôvodom na zavedenie drakonických opatrení zarezávajúcich nielen slobodný priestor na internete, ale aj opozíciu, a to jednou ranou, keďže môžeme predpokladať, že vládna moc bude vypínať najmä tie webové portály, ktoré sú kritické voči jej politike.

Ide teda o prehľadnú vendetu zlikvidovať svojich kritikov a nastoliť len systém režimových médií, aký sme tu mali v érach dvoch totalitných režimov, nacistického a  komunistického.

Toto prízemné totalitné myslenie a konanie v likvidovaní vnútorného nepriateľa vlády môže byť medveďou službou pre dobré spolunažívanie a postoje k ukrajinskému ľudu, keďže vládna moc túto nedemokratickú brutalitu opiera o situáciu na Ukrajine.

Nové pasáže dopĺňajúce zákon o  č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti sú svojim charakterom zneužitím situácie na nastolenie totálnej kontroly nad slobodným mediálnym priestorom, ktorú tvorí kostru demokratickej spoločnosti.

Vláde škodlivý obsah vládny úrad vypne

Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) by mal po novom podľa návrhu, ktorý zjavne prejde môže podľa doplnenej právomoci v §5 rozhodnúť  o „blokovaní škodlivého obsahu alebo škodlivej aktivity,“ ktorá smeruje do kybernetického priestoru Slovenskej republiky alebo z kybernetického priestoru Slovenskej republiky (ďalej len „blokovanie“) a zabezpečuje vykonanie tohto rozhodnutia alebo vykonáva blokovanie na základe žiadosti.“

Okrem vágnosti pojmov, čo je v rozpore s legislatívnymi pravidlami je diskutabilné aj podávanie „žiadosti“.

NBÚ môže samozrejme angažovane aj z vlastnej iniciatívy podľa paragrafu 27 rozhodovať o blokovaní. Okrem formálnych náležitostí cenzúrne  rozhodnutie obsahuje aj „identifikáciu škodlivého obsahu alebo škodlivej aktivity“ a dôvod a spôsob blokovania, lehoty a možnosti odblokovania.

Podľa definícia „škodlivého obsahu“ sa tým „rozumie programový prostriedok alebo údaj, ktorý zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť kybernetický bezpečnostný incident. Škodlivou aktivitou sa rozumie akákoľvek činnosť, ktorá zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť kybernetický bezpečnostný incident, podvodnú činnosť, odcudzenie osobných údajov alebo citlivých údajov, závažné dezinformácie a iné formy hybridných hrozieb“.

Náhubkový koridor

Pod touto charakteristikou sa môže skryť v podstate čokoľvek, čo nevyhovuje vládnej moci, akákoľvek kritika, ale aj objektívne informácie, pokiaľ bude informačný nosič informovať napríklad o Rusku alebo Putinovi, súc objektívne.

Asi by bolo žiadúce, keby cenzori rovno zaradili okruh tém, osôb, dejov, udalostí, politikov, osobností, strán, štátov… o ktorých sa nesmie vôbec informovať, aby slobodné, alternatívne médiá a webové portály mohli ´dopredu vedieť, v akom koridore môžu informovať slovenskú verejnosť.

Podľa návrhu pravdu znásilňujúceho zákona k vykonaniu informačnej popravy bude pri doručovaní či rovno predvolávaní oprávnených osôb asistovať  polícia, nie je vylúčený ani zásah kukláčov z NAKA proti novinárom, ktorí sú zodpovední za obsah.

Ideová polícia ako Pomocná stráž VB

Zákon ako z éry temnej totality zmocňuje štátne orgány, ktoré sú povinné bez meškania oznamovať úradu „škodlivý obsah a škodlivé aktivity, ktoré zistia pri svojej činnosti“. Pravdepodobne pôjde aj o ideovú políciu, ktorej budú ako bývalá „pomocná stráž Verejnej bezpečnosti“ (PS VB) asistovať bonzovaním široko rozvetvené  sorošovské úderky aktivistov z tretie sektora.

Niečo na spôsob nacistických ukrajinských úderiek z Tretieho sektora, ktoré páchali na Ukrajine genocídium, o ktorom v našich, ani  zahraničných režimových médiách nie je ani zmienka.

Známy výrok bývalého disidenta totalitného režimu „Vy máte moc, my máme pravdu“, ktorý zaznel v jeho záverečnej reči pred súdom 24. júna 1954 v Trenčíne sa stal opäť mottom dnešných dní. Koalícia  dokazuje, že má moc a že môže všetko. Zabúda pritom nielen na pád železnej opony, ale aj na Norimberské zákony, ktoré sa s podobnými názorovými fašistami vysporiadali raz a navždy. Memento mori, páni poslanci, po marci 2024 naozaj už len „obyčajní ľudia“.

Poslanci vládnej koalície kritizovali nielen obsah vsunutého zákona o kybernetickej bezpečnosti do zákona o pomoci Ukrajine, ale aj nemorálne zneužitie pomoci ľuďom v núdzi na Ukrajine na brutálny zásah do ústavou chránených základných práv a slobôd na elimináciu voči vláde alebo NATO či USA kritických webov.

-red1-

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button