Politika

Mazák: Súdny dvor EÚ sa zrušeniu Mečiarovej amnestie odmietol venovať

Ilustračné foto: predseda Súdnej rady SR Ján Mazák. Zdroj: TASR – Jaroslav Novák

Myslí si, že obhajoba hľadala prienik k právomoci Súdneho dvora EÚ cez európsky zatykač a dozvedela sa aj to, čo asi nechcela.

Súdny dvor EÚ sa zrušeniu tzv. Mečiarovej amnestie odmietol venovať, lebo nepatrí do pôsobnosti práva EÚ a je to výlučná kompetencia členského štátu. Predseda Súdnej rady SR a bývalý generálny advokát Súdneho dvora EÚ Ján Mazák to uviedol v reakcii na štvrtkový (16. 12.) rozsudok Súdneho dvora EÚ.

Pokračovaniu súdneho procesu vo veci zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny nebráni žiadna prekážka, keďže doposiaľ ešte nedošlo k posúdeniu trestnoprávnej zodpovednosti obžalovaných,“ poznamenal Mazák.

Za najvýznamnejšiu časť rozsudku Súdneho dvora EÚ považuje bod 74. „Podľa tejto časti odôvodnenia, ktorú trochu zjednoduším, slovenská právna úprava pripúšťajúca zrušenie amnestií a upravujúca súdne konanie, ktorého predmetom je preskúmanie súladu uznesenia Národnej rady SR o zrušení amnestie s ústavou, nemá nič spoločné s právom Únie,“ zdôraznil.

Druhú rozhodujúcu časť rozsudku päťčlenného senátu Súdneho dvora podľa neho možno nájsť v bode 61.

Opäť ho sprítomním v zrozumiteľnejšej reči. Rozhodnutie z 29. júna 2001, ktorým Okresný súd Bratislava III zastavil trestné stíhanie vedené voči obžalovaným osobám, má síce podľa nášho Trestného poriadku a právneho názoru senátu Súdneho dvora účinky oslobodzujúceho rozsudku, ale podľa Súdneho dvora to nestačí na záver, že trestné stíhanie obžalovaných nemôže pokračovať, lebo tomu bráni princíp, podľa ktorého nikoho nemožno stíhať dvakrát za to isté (slávne nebis in idem),“ zdôraznil s tým, že k zastaveniu trestného stíhania došlo bez akéhokoľvek posúdenia trestnoprávnej zodpovednosti obžalovaných osôb.

Doplnil, že stíhanie bolo zastavené bez vykonania dokazovania, iba na základe amnestie. „Nedostatok tohto posúdenia preto zakladá povinnosť súdu ďalej vo veci konať a preskúmať všetky právne a skutkové okolnosti uvedené v obžalobe s cieľom určiť, či došlo alebo nedošlo k vzniku trestnoprávnej zodpovednosti obžalovaných,“ podotkol Mazák.

Myslí si, že obhajoba hľadala prienik k právomoci Súdneho dvora EÚ cez európsky zatykač a dozvedela sa aj to, čo asi nechcela. „Trestné stíhanie na základe podanej obžaloby môže pokračovať. Amnestia nespadá do právomoci Súdneho dvora a vydaniu európskeho zatykača a pokračovaniu súdneho procesu nebráni žiadna prekážka, keďže doposiaľ ešte nedošlo k posúdeniu trestnoprávnej zodpovednosti obžalovaných,“ dodal Mazák.

-red2-

Zroj
teraztasr

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button