SVET

PRIESKUM: Ako je to s ľavicovo-liberálnymi hodnotami Európanov?

Francúzsky inštitút pre verejnú mienku (IFOP) vykonal koncom novembra v piatich európskych krajinách prieskum pre Sputnik, ktorého cieľom bolo zistiť, ako sa ich občania stavajú k ľavicovo-liberálnym hodnotám.

Prieskum, ktorý bol vykonaný prostredníctvom vyplneného online dotazníka, obsahoval nasledujúce otázky:

  1. Podporujete šírenie tzv. cancel culture (kultúra zrušenia), čo je fenomén, ktorý vznikol v USA a znamená vylúčenie osoby, skupiny alebo organizácie z verejnej sféry kvôli komentárom alebo správaniu, ktoré sú vnímané ako problematické, alebo urážlivé?
  2. V súčasnej dobe sa v amerických médiách stále častejšie hovorí o „kritickej rasovej teórii“, ktorá vychádza z myšlienky, že rasizmus nie je len produktom osobných predsudkov, ale je zakotvený v právnych a politických spoločenských normách, ktoré treba zmeniť. Niektorí sa domnievajú, že táto teória môže zlepšiť demokraciu, iní sú presvedčení, že vedie k tomu, že sa s ľuďmi na základe ich „rasy“ zaobchádza rôzne, a preto nie je demokratická. Ktoré tvrdenia je vám bližšie?
  3. V septembri 2021 odvolací súd rozhodol, že deti mladšie ako 16 rokov majú právo dať informovaný súhlas s liečením, ktoré odďaľuje pohlavné dospievanie. Tento typ liečby sa používa pri zmene pohlavia. Vy osobne toto rozhodnutie podporujete, alebo ste proti?
  4. Podporujete, alebo ste proti tomu, aby do školských osnov boli okrem iného zaradené informácie o homosexuálnych pároch?
  5. Podporujete, alebo ste proti zaradeniu informácií o zmene pohlavia do školských osnov?

Nižšie uvádzame závery, ku ktorým analytici IFOP na základe prieskumu dospeli:

  1. Všeobecne vo všetkých krajinách dominujú tí, ktorí majú negatívny postoj ku kultúre zrušenia. Medzi rôznymi komunitnými skupinami však existujú veľké rozdiely v názoroch (pozri súbor krajín).

Približne rovnaký počet respondentov v USA (50 %), Británii (49 %) a Nemecku (59 %) má negatívny postoj ku kultúre zrušenia.

Vo Francúzsku je situácia iná – počet odporcov je výrazne nižší (38 %), ale počet nerozhodnutých je tiež vyšší.

  1. Všeobecne platí, že vo všetkých krajinách je prijatie kritickej rasovej teórie na pomerne nízkej úrovni – od 16 % vo Francúzsku po necelú štvrtinu v Nemecku (24 %), ale ak sa pozriete podrobnejšie na jednotlivé krajiny, uvidíte, že existujú veľké rozdiely v názoroch (pozri súbory pre jednotlivé krajiny).
  2. Celkovo je vo všetkých krajinách podiel tých, ktorí sa k takému súdnemu rozhodnutiu stavajú negatívne, vyšší ako podiel tých, ktorí rozhodnutie podporujú.

Počet tých, ktorí podporujú súdne rozhodnutie, je najvyšší v Spojených štátoch – viac ako tretina (36 %) a Nemecku (34 %), vo všetkých krajinách je proti takému rozhodnutiu asi polovica respondentov. Vo Francúzsku je vyššie percento nerozhodnutých.

  1. Vo všeobecnosti platí, že vo všetkých krajinách okrem USA je počet stúpencov zaradenia takého obsahu do školských osnov vyšší ako počet odporcov.

V USA je najväčší počet odporcov takého vzdelávania v škole a všeobecne sa názory rozdelili – 42 % oproti 43 %.

Najvyššia podpora je v Nemecku – 64 % a počet odporcov najnižší – 27 %. V Nemecku je tiež najnižšie percento nerozhodnutých (9 %).

  1. 5. Iba v Nemecku je počet tých, ktorí podporujú začlenenie týchto informácií do školských osnov, vyšší (53 %) ako počet tých, ktorí sú proti (37 %).

Vo Francúzsku sú názory rozdelené rovnomerne – 41 % a 42 %.

V Británii a Spojených štátoch prevažuje počet odporcov – 44 % oproti 39 % v Británii a 48 % oproti 40 % v USA.

Prieskum bol vykonaný v piatich európskych krajinách, pričom každá z nich reprezentovala populáciu staršiu ako 18 rokov. Prieskumu sa zúčastnilo celkom 4010 respondentov:

∙ Francúzsko: 1 010 respondentov

∙ Veľká Británia: 996 respondentov

∙ Nemecko: 1 003 respondentov

∙ USA: 1 001 respondentov

Vzorka predstavuje obyvateľa podľa pohlavia, veku, geografie. Maximálna odchýlka vzorky pre údaje za krajinu ako celok je +/- 3,1 % s hladinou spoľahlivosti 95 %.

-red3-

Zroj
cz.sputnik

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button